profil

PPR, PKWN i inne partie od 1942-1944.

poleca 89% 101 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

PPR-powstala 5 I 1942 kiedy to Paweł Finder spotkał się z przedstawicielami organizacji komunistycznych w Warszawie. Sekretarzem generalnym Komitetu Centralnego PPR został Marceli Nowotko a członkami władz Paweł Finder i Bolesław Molojec-pierwszy dowódca Gwardii Ludowej. Od polowy 1942 GL rozpoczęła działalność zbroja i przeprowadziła kilka akcji przeciw zandarmeri niemieckiej. Plan Burza-przesuwanie się niemiecko-radzieckiego frontu ku granicom Polski i zblizanie się AK doprowadzilo do analizy sytuacji militarnej której dokonała Komenda Głowna AK. Jej wynikiem była polityczno-wojskowa akcja o kryptonimie „Burza”. Jej podstawę stanowiła instrukcja rzadu dla kraju z 27 X 1943. Plan obejmowal akcje zbrojna przeciw Niemcom. Chciano wywołać powstanie. Celem „Burzy” było nekanie cofajacych się jednostek niemieckich oraz prowadzenie silnej dywersji. KRN-powstala w nocy z 31XII1943/1I1944 z inicjatywy komunistycznej PPR w Warszawie. W zebraniu powolujacym KRN wzieli udzial czlonkowie PPR. Przewodniczacym zostal Boleslaw Bierut. Powolano Armie Ludowa. Jej dowodca zostal Michal Zyniewski-Kola. KRN uchwalila tymczasowy statut rad narodowych: wojewodzkich, powiatowych, miejskich, gminnych. RJN-powstala 9 I 1944. Jej przewodniczacym zostal Kazimierz Pużak. W opublikowanej 15 III 1944 deklaracji „O co walczy narod Polski” RJN zapowiada kierowanie się zasada „wolnosc, calosc, suwerennosc, bezpieczenstwo oraz zdrowy rozwoj wew. RP”. Zapowiadano ze Polska będzie panstwem demokracji parlamentarnej. Deklarowano sojusz z aliantami i dobre stosunki z ZSRR. PKWN-powstal z inspiracji Stalina. Jego przewodniczacym zostal Edward Osóbka-Morawski. Opracowano Manifest do narodu Polskiego w którym stwierdzono ze KRN jest jedynym zrodlem wladzy w Polsce. Zapowiadal przeprowadzenie reformy rolnej, powszechny dostep do nauki i oswiaty oraz demokracje zycia spolecznego. Wzywal do walki o wolnosc Polski, przylaczenie Slaska Opolskiego, Pomorza, Prus Wsch., kontynuowania wojny z Niemcami. Powstanie Warszawskie-28 VII 1944 w depeszy skierowanej do Londynu sdelegat polski Jankowski prosil o pomoc ze strony brytyjskiej. Jednak 29-30 VII wyslany kurier Zdzislaw Jezioranski przedstawil na naradzie w Warszawie negatywne stanowisko UK w sprawie pomocy. 31 VIII 1944 zapadla decyzja o wybuchu powstania w Warszawie która podjal Komorowski-Bór. 1 VII 1944 o godz. 17 (godzina „W”) w stolicy wybuchlo powstanie. Oddzialy Okregu Warszawskiego AK wystapily przeciw jednostkom niemieckim. Ciezko walczono na Zolibozu i Mokotowie. Od 1-6 VIII zdobyto Poczte Glowna, ratusz, elektrownie, Arsenal i Palac Mostowskich. Komendant wojsk niemieckich otrzymal od Hitlera rozkaz stlumienia powstania, zrownania Warszawy z ziemia. W pierwszych tygodniach funkcjonowala sluzba informacyjna, wydawano nowe gazety, drukowano wiersze, wladze powstancze uruchamialy sluzbe poborowa, sanitarna i administracyjna. Dzialalo sasdownictwo i prokuratura. Powstanie zakonczylo się po 63 dniach. Proces 16-w marcu 1945 przywodcy polskiego Panstwa Podziemnego otrzymali zaproszenie na rozmowy z przedstawicielami AC. Rozmowy te mialy doprowadzic do wyjscia przywodcow podziemia z konspiracji i uczestnictwa ich w procesie tworzenia TRJN. Polscy dzialacze po przybyciu na spotkanie zostali aresztowani przez NKWD po czym przewieziono ich do Moskwy osadzono w wiezieniu. 18 VI 1945 postawiono przed sadem 16 przywodcow polskiego Panstwa Podziemniego. Po trzech dniach zapadly wysokie wyroki wiezienia dla wiekszosci oskarzonych. TRJN-w czasie trwania procesu 16 do Moskwy przybyl Mikolajczyk. Rozmowy z Bierutem, Gomółką i Osóbką-Morawskim doprowadzily go do utworzenia TRJN. Jej premierem zostal Osóbka-Morawski a Mikolajczyk zostal wicepremierem oraz ministrem rolnictwa i reform rolnych 5 VII 1945 TRJN zostal uznany przez USA i UK.

Podoba się? Tak Nie
Polecane teksty:

Czas czytania: 2 minuty