profil

Teksty 27
Zadania 0
Słowniki 2
Obrazy 0
Wideo 0

Procesy endogeniczne

poleca45%
Geografia

Procesy endogeniczne

Do podstawowych procesów endogenicznych, mających największy wpływ na współczesny obraz geosystemu kuli ziemskiej, należą procesy górotwórcze, procesy plutoniczne i wulkaniczne oraz procesy sejsmiczne. Procesy te niejednokrotnie powiązane są ze sobą; ich wspólną cechą jest to, że zachodzą z największą intensywnością w pobliżu krawędzi płyt litosfery – w miejscach, gdzie płyty te stykają się ze sobą.

poleca69%
Geografia

Zjawiska sejsmiczne

Kategoria: Procesy endogeniczne

Procesom orogenetycznym i wulkanicznym często towarzyszą zjawiska sejsmiczne – trzęsienia ziemi. Są to nagłe, z reguły krótkotrwałe ruchy (drgania, uderzenia, kołysania) skorupy ziemskiej, wywołane przez bodźce wewnętrzne lub zewnętrzne. Wyróżniamy trzęsienia ziemi: • tektoniczne, • wulkaniczne, • zapadliskowe, • przybrzeżne, • kosmiczne, • antropogeniczne. Wstrząsy skorupy ziemskiej wywołują powstawanie fal sejsmicznych , rozprzestrzeniających się z miejsca powstania (ogniska) trzęsienia...