profil

Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 1
Grafika 0
Filmy 0

Procesy górotwórcze

poleca48%
Geografia

Procesy górotwórcze

Kategoria: Procesy endogeniczne

Procesy górotwórcze albo orogenetyczne to wielkoskalowe ruchy skorupy ziemskiej, w trakcie których: a) następuje sfałdowanie wcześniej nagromadzonych osadów oraz ich wypiętrzenie – efektem jest powstanie gór o charakterze fałdowym ; b) w obszarach o „usztywnionej”, niepodlegającej fałdowaniu skorupie ziemskiej, ruchy orogenetyczne powodują powstawanie spękań i uskoków, w efekcie pionowych wypiętrzeń sztywnych bloków – tworzą się góry o charakterze zrębowym .