profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Próby reform Rzeczypospolitej w XVII wiekupoleca80%
Historia

Próby reform Rzeczypospolitej w XVII wieku

PRÓBY REFORM RZECZYPOSPOLITEJ W XVIII WIEKU Na początku XVIII wieku Rzeczypospolita znalazła się w bardzo trudnej sytuacji. Wojny ze Szwecją, Rosją, Turcją, powstanie Chmielnickiego na Ukrainie, a także rokosze Zebrzydowskiego i Lubomirskiego...poleca80%
Historia

Kryzys wewnętrzny Rzeczypospolitej w drugiej połowie XVII wieku

wojskowości w czasach Sobieskiego, w poważnym stopniu wynik jego osobistego, nieprzeciętnego talentu, miało charakter przejściowy i krótkotrwały. Próby reform państwa, jakie podjął obóz dworskipoleca82%
Historia

Skutki wojen toczonych przez Rzeczpospolitą w XVII wieku

niestety nie widzą jakiejś poważniejszej zmiany na korzyść w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XVII wieku w gospodarce Rzeczypospolitej . Najbardziej zmienną cechą wewnętrznej historiipoleca82%
Historia

Ustrój polityka gospodarka kultura Polski w XVII w

Referat na temat wpływu wojen na ustrój polityczny, gospodarkę i kulturę Rzeczypospolitej w XVII wieku . Rzeczpospolita około roku 1619 Jak widać na ilustracji powyżejpoleca78%
Historia

Skutki wojen prowadzonych przez Polskę w XVII wieku

aligarchicznych: decentralizacja władzy w państwie, liberum veto pierwszy raz użyte przez w 1652 r. Przez posła Upickiego, przejmowanie funkcji sejmu przez sejmiki. Próby reform państwowych za J. Kazimierzapoleca85%
Historia

Kryzys szlacheckiego parlamentaryzmu, jego przejawy i konsekwencje w życiu politycznym Polski XVII i XVIII wieku

KRYZYS SZLACHECKIEGO PARLAMENTARYZMU, JEGO PRZEJAWY I KONSEKWENCJE W ŻYCIU POLITYCZNYM POLSKI W XVII I XVIII WIEKU . Od XV w . gdy do władzy doszła szlachta, Polska przeżyła pod jej rządami