profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Prędkość jako wielkość wektorowapoleca79%
Fizyka

Ruch jednostajny prostoliniowy

Ruch jednostajny prostoliniowy jest to ruch, w którym torem jest linia prosta, zaś przebyta droga jest proporcjonalna do czasu, w którym tę drogę przebyto. Stosunek drogi przebytej przez ciało do czasu, w jakim ciało tę drogę przebyło nazywamy...poleca83%
Fizyka

Ruch jednostajny prostoliniowy

Ruch ciała polega na zmianie położenia zachodzącej wraz z upływem czasu. Tor to linia wzdłóż której porusza się dane ciało. Ze względu na tor, ruchy dzielimy na: - prostoliniowy - torem jestpoleca85%
Fizyka

Ruch jednostajny prostoliniowy

Ruch jednostajny prostoliniowy - ruch ze stałą prędkością i w stałym kierunku, którego torem jest linia prosta. Korzystając z ogólnego wzoru na prędkość można w ruchu jednostajnym prostoliniowympoleca73%
Fizyka

Ruch jednostajny prostoliniowy (przyspieszony)

Ruchem jednostajnym , prostoliniowym nazywamy ruch którego torem jest linia prosta , w jednakowych odstępach czasu ciało doznaje jednakowych przesunięc , prędkosc ma wartosc stałą a droga jest wprostpoleca78%
Fizyka

Ruch jednostajny

Ruch jednostajny RUCH JEDNOSTAJNY PROSTOLINIOWY 1. Torem ruchu jednostajnego prostoliniowego jest linia prosta. 2. W ruchu jednostajnym ciało w jednakowych przedziałach czasu pokonujepoleca80%
Fizyka

Ruch jednostajnie prostoliniowy

2. Ruch jednostajny prostoliniowy Ruchem jednostajnym nazywamy taki ruch , w którym ciało w równych odcinkach czasu przebywa równe drogi. Aby określić ruch jednostajny , potrzebne są trzy