profil

Teksty 8
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Prawo do ochrony zdrowiapoleca84%
Wiedza o społeczeństwie

Wolności, prawa i obowiązki człowieka obywatela

Zasady ogólne Art. 30. Przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wolności i praw człowieka i obywatela. Jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych. Art. 31. 1. Wolność człowieka...poleca82%
Wiedza o społeczeństwie

Konstytucja

Praca w załącznikupoleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Jakie sprawy kierowane są do Rzecznika?

Katalog problemów zgłaszanych do Rzecznika jest bardzo szeroki. Wiele rozpatrywanych spraw wskazuje na luki w istniejącym prawie, sprzeczność przepisów prawnych bądź brak rozwiązań systemowych. W tak trudnych przypadkach na wymienione...poleca81%
Wiedza o społeczeństwie

Wolności prawa i obowiązki człowieka i obywatela podstawą funkcjonowania państwa demokratycznego

Prawny status (sytuacja) jednostki w państwie zmieniał się. Następowało zwłaszcza rozszerzenie katalogu podstawowych praw i wolności człowieka i obywatela . W wieku XIX był on ograniczony do wolnościpoleca84%
Wiedza o społeczeństwie

Prawa i obowiązki człowieka w Konstytucji

organem, którego zadaniem jest stanie na straży wolności i praw człowieka i obywatela określonych w Konstytucji. W Konstytucji opisane zostały także obowiązki obywatela . Należy do nich wpoleca71%
Wiedza o społeczeństwie

Prawa i obowiązki obywatela w konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

Prawa i obowiązki obywatela w konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej Jednym z głównych zadań państwa jest zapewnienie wolności i praw człowieka i obywatela oraz bezpieczeństwa obywateli, wyraźniepoleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Czy prawa i wolności człowieka i obywatela zawarte w konstytcji RP odnoszą się do Powszechnej Deklracji Praw Człowieka. Czy są one łamane w naszym kraju.

Człowieka . Udało się sformułować ogólne zasady na jakich oparte są wszystkie prawa człowieka . Tematem przewodnim II rozdziału Konstytucji RP jest obywatel – jego wolności , prawa i obowiązki . Artykułypoleca85%
Polityka

Wolności, prawa i obowiązki w świetle konstytucji z 1997 roku

) wolność wyboru 2) nieuszkodzenie innym w toku realizacji własnych decyzji, gdyż wszystkim przysługuje ten sam zakres wolności 3) ograniczenie władzy państwowej nad jednostką Prawa człowieka i obywatela