profil

Wybierz przedmiot
Teksty 9
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Prawiek i inne czasypoleca89%
Język polski

Mit

Odskocznia od trudnej, ciężkiej rzeczywistości. Coś odmiennego. Autentyczny świat jest piękny, ale i okrutny, dlatego radości szukamy w micie. My społeczeństwo konsumpcyjne nastawione na zysk, uciekamy w świat imaginacji, pragniemy osadzić...poleca85%
Język polski

Topos odwrócony Olgi Tokarczuk -opis

Topos jest to motyw, który stale powtarza się w literaturze, ma niezmieniony kształt i bardzo łatwo go rozpoznać np. motyw wędrówki widoczny w powieści Homera, czy nieszczęsliwej miłości ukazany w dramacie Szekspira Romeo i Julia . Istnieje...poleca85%
Język polski

Motywy literackie z języka polskiego.

Arcydzieła polskie 1. Jan Kochanowski – Treny 2. Adam Mickiewicz – Pan Tadeusz 3. Stanisław Ignacy Witkiewicz – Szewcy 4. Witold Gombrowicz – Ferdydurke 5. Twórczość Wisławy Szymborskiej Artysta i sztuka Antyk i literatura dawna 1....poleca82%
Język polski

Recenzja książki pt. „Prawiek i inne czasy” Olgi Tokarczuk

W piątek wieczorem przeczytałam książkę Olgi Tokarczuk pt. „Prawiek i inne czasy”. Dlaczego Prawiek? Cóż to za przestrzeń? Otóż pisarka zobrazowała centrum wszechświata. Powieść ukazuje poszczególne procesy życiowe społeczności wsi koło Kielc –...poleca86%
Język polski

Postacie obłąkane w literaturze. Przedstaw analizując utwory literackie różnych epok.

"Upośledzona głupota czy dramatyczne szaleństwo?" Obecnie obłęd jest zjawiskiem wszechobecnym w świecie, jednakże w wielu przypadkach niedostrzeganym lub wręcz bagatelizowanym. Nauka definiuje obłęd jako ostre zaburzenie psychiczne,...poleca85%
Język polski

Czy żyjemy w świecie dokumentu osobistego? - praca olimpijska

Jest ciemna, parna noc z 3 na 4 sierpnia 2003 roku, trwa nocny powrót z dyskoteki jedenaściorga nastolatków. Siedmioro jedzie dwoma samochodami, reszta idzie pieszo. Wśród jadących jest Radek, wśród pieszych – jego dziewczyna Magda, bo do domu ma...poleca89%
Język polski

Porównanie "Prawieku i innych czasów" z "Księgą Rodzaju".

Opisz sposób budowy toposu odwróconego z fragmentu powieści Olgi Tokarczuk Prawiek i inne czasy”, porównując go z historią opisaną w Księdze Rodzaju. Zanalizuj opowieść o grzechu pierworodnym według koncepcji współczesnej pisarki. Człowiek, od...poleca84%
Język polski

Mój dom. Czy mój dom odzwierciedla archetyp?

Według mnie mój dom urzeczywistnia archetyp domu, ponieważ jak sama zauważyłam, jego zewnętrzny wygląd, częściowo odzwierciedla ten, przedstawiony w fragmencie książki Olgi Tokarczuk pt„ Prawiek i inne czasy”. Z zewnątrz skromny, jednorodzinny...