profil

Teksty 1
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0

Pracownik socjalnypoleca84%
Administracja

Materialne prawo administracyjne - wykłady

I Materialne prawo administracyjne - wykłady Normy prawa materialnego to normy zawarte w przepisach prawa administracyjnego powszechnie obowiązującego, które określają treść praw i obowiązków (zachowania się) ich adresatów. Normy prawa...