profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Pozbawienie prawpoleca83%
Historia

Polityka okupantow wobec narodu polskiego 1939

POLITYKA OKUPANTÓW 28 września 1939- podpisano układ o przyjaźni między ZSRR a III Rzeszą. Zgodnie z tajnym protokołem dołączonym do tego dokumentu, granicę pomiędzy Niemcami a ZSRR stanowić będzie linia rzek: Sanu, Narwi i Pisy. 10...poleca78%
Historia

Polityka okupantów wobec narodu polskiego w latach 1939-1945

Anna Białkowska Kl. III a Polityka okupantów wobec narodu polskiego w latach 1939 -1945 W wyniku układu Ribbentrop-Mołotow (23 VIII 1939 ) i późniejszych roboczych uzgodnień między ZSRR i IIIpoleca84%
Historia

Polityka okupantów wobec narodu polskiego

Polityka okupantów wobec narodu polskiego po wrześniu 1939 roku. Niemcy zaatakowały Polskę l września 1939 roku i choć napotkały zdecydowany opór, rezultat toczonych walk nie mógł budzićpoleca82%
Historia

Sytuacja Polski w czasie II wojny światowej.

. Ziemie na wschód od Bugu, Białostocczyznę przyłączono do Związku Radzieckiego. Celem polityki okupantów było wyniszczenie narodu polskiego pod względem biologicznym, kulturalnym i gospodarczym. Wobecpoleca83%
Historia

Polityka okupantów wobec ludności Polski

Polityka okupantów wobec narodu polskiego w latach 1939 -1945 W wyniku układu Ribbentrop-Mołotow (23 VIII 1939 ) i późniejszych roboczych uzgodnień między ZSRR i III Rzeszą terytoriumpoleca84%
Historia

Społeczne i polityczne konsekwencje II wojny światowej dla Polski

państwo polskie przestało istnieć. Straszliwe doświadczenie, jakim dla narodu polskiego była wojna i okupacja hitlerowska w latach 1939 - 1945 odcisnęły piętno na zbiorowej świadomości narodu