profil

Wybierz przedmiot
Teksty 7
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0

Powtórka z Romantyzmupoleca85%
Język polski

Powtórka do matury.

ROMANTYZM 1. Liryka romantyczna i jej główne tematy na wybranych utworach z tego okresu. 2. "Oda do młodości" jako manifest pokolenia. Dlaczego jest to utwór z pogranicza dwóch epok? 3. Omów cechy ballady romantycznej na wybranych...poleca83%
Język polski

Maretiał do sprawdzianu - romantyzm

ROMANTYZM: Mesjanizm- pogląd przypisujący jednostkom lub narodom szczególne posłannictwo wobec ludzkości. Jest to wiara w to, że Chrystus nas wybawi. Mistycyzm- to prąd religijno-filozoficzny uznający możliwość jednoczenia się duszy człowieka...poleca81%
Język polski

Powtórka do matury

II. REDNIOWIECZE 1. Scharakteryzuj redniowieczne wzorce osobowe i oceń ich przydatnoć dla współczesnego człowieka. 2. "Bogurodzica" jako zabytek językowy i arcydziełopoleca85%
Język polski

Powtórka do matury.

turpistycznej (lub A. Bursy)? 13. Paraboliczny charakter "Dżumy" oraz jej moralistyka na przykładzie zachowań wybranych bohaterów powieści. 14. Stosunek W. Szymborskiej do świata i ludzi w jejpoleca86%
Język polski

Biblia - powtórka do matury.

zdań wykrzyknikowych i pytań retorycznych odwołujących się do naszego sumienia i moralności - proroctwa i przepowiednie g) Autorzy: Większość autorów jest anonimowa, niekiedy autorstwo łączono zpoleca85%
Język polski

Antyk - krótka powtórka do matury

życia ludzkiego jest więc dążenie do ideału. Arystoteles Arystoteles był uczniem Platona. Wprowadził pojęcie eudaimonii , czyli ideału ostatecznego. Uważał , że szczęście może dać jedynie zdolnośćpoleca83%
Język polski

Powtórka do matury - zagadnienia.

- zaczęli stawiać wspaniałe rezydencje, zamawiać u artystów dzieła sztuki. Pragnęli korzystać z przyjemności, jakie niesie życie. Zmieniło się również nastawienie do Boga i religii. Ludzie renesansu