profil

Powtórka do matury.

poleca 85% 270 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

ROMANTYZM

1. Liryka romantyczna i jej główne tematy na wybranych utworach z tego okresu.
2. "Oda do młodości" jako manifest pokolenia. Dlaczego jest to utwór z pogranicza dwóch epok?
3. Omów cechy ballady romantycznej na wybranych przykładach.
4. Ludowa moralność w balladach i w II cz. "Dziadów" A. Mickiwicza.
5. Bohater romantyczny i jego cechy na wybranych przykładach z tego okresu.
6. Konrad Wallenrod : bohater czy zdrajca?
7. Romantyczna koncepcja miłości w znanych ci utworach literackich.
8. Omów cechy powieści poetyckiej na przykładzie "Konrada Wallenroda".
9. Omów cechy dramatu romantycznego na wybranym przykładzie.
10. Społeczeństwo polskie w III cz. "Dziadów" i w "Kordianie".
11. Polemiki i ich tematyka w literaturze romantycznej.
12. A. Mickiewicza i J. Słowackiego koncepcje narodowowyzwoleńcze.
13. "Pan Tadeusz" jako epopeja. Jakie cechy romantyczne znajdujemy w tym utworze.
14. Scharakteryzuj poemat dygresyjny na przykładzie "Beniowskiego".
15. Dramat rodzinny i dramat o rewolucji jako tematy "Nie-Boskiej komedii" Z. Krasińskiego.
16. Różnorodność i oryginalność poezji C.K. Norwida. Kiedy doceniono jego twórczość?
17. A. Fredro i problematyka jego komedii "Śluby panieńskie".
18. Obrachunek z powstaniem listopadowym w literaturze romantycznej.
19. Porównaj obraz szlachty w "Panu Tadeuszu" i "Nie-Boskiej komedii".

Podoba się? Tak Nie
Materiały do matury