profil

Wybierz przedmiot
Teksty 9
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Powstanie ZSRR 1922poleca85%
Historia

Komunizm.

Ta ideologia w odróżnieniu od faszyzm powstała na gruncie dużego rozczarowanie proletariatu z panującego porządku społecznego. Geneza powstania komunizmu wywodzi się z XIX - wiecznej rewolucji przemysłowej, która zmieniła całkowicie strukturę...poleca84%
Historia

NKWD, kryzys gospodarczy lat trzydziestych, wojna domowa w Hiszpanii , faszyzm Włoski, pakt antykomiternowski

INTERWENCJONIZM AGRARNY, środki podejmowane przez państwo w celu przeciwdziałania niekorzystnym sytuacjom lub tendencjom w gospodarce rolnej (kryzys agrarny), także realizacja określonych programów polityki agrarnej; interwencjonizm agrarny...poleca83%
Historia

Dwudziestolecie międzywojenne

1. Kryzys pierwszych lat powojennych. Po zakończeniu I wojny światowej Europejczycy stanęli przed problemami gospodarczymi, społecznymi i politycznymi. Miliony zdemobilizowanych żołnierzy szukało pracy, trzeba było zapewnić renty dla wdów i...poleca85%
Historia

Ściąga z dat - I wojna światowa.

treść w załączniku. jedna ściąga w trzech egzemplażach od razu do drukowania.poleca78%
Historia

Komunizm

KOMUNIZM – system jednopartyjny, partia rządząca Wszechzwiązkowa Komunistyczna Partia (bolszewicy) przywódca Lenin a później Stalin w 1917r. doszli do władzy. Zniesiono własność prywatną i zastąpionopoleca83%
Historia

Konserwatyzm, komunizm, liberalizm, hitleryzm, anarchizm, nazizm, faszyzm.

obowiązującą w Niemczech w czasie sprawowania władzy przez tę partię 1933-1945. Komunizm - system społeczno-polityczny stworzony w myśl zasad ideologii komunistycznej. Liberalizm jest topoleca84%
Wiedza o społeczeństwie

Nazizm i Komunizm

Nazizm, niemiecka odmiana faszyzmu, i komunizm , czyli ideologia głosząca likwidację ucisku i wyzysku klasowego, są tematami mojej pracy. Mówi się, że nazizm i komunizm to ideologie pogardy i śmiercipoleca82%
Historia

Czasy komunistyczne

Ustrój komunistyczny - w latach 20 i 30 zginęło z powodu komunizmyu ok 100mln ludzi. Na samej Ukrainie komunizm zagłodził w przeciągu 3 lat 10 mln ludzi. Prekrusorem komunizmu był Włodzimierz Iliczpoleca80%
Historia

Dlaczego komunizm w Polscę upadł?

swojej osoby. Stawiali się na równi z Bogiem. Lenin na wszystkich zdobytych przez siebie terenach dawnego ZSRR wprowadzał genialny, według niego, ustrój – komunizm . Podstawową ideą tego ustroju była