profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Postawy Polaków wobec władzy w okresie PRLpoleca85%
Historia

Polacy wobec nowej władzy ( po II wojnie światowej )

Polska po II wojnie światowej była w tragicznym stanie, ogromne straty w ludziach i skarbie państwa, zniszczone miasta z których nic praktycznie nie zostało tylko starta gruzu. W czasie II wojny swiatowej powstała PPR która miała za zadanie...poleca86%
Historia

Spór wokół genezy II wojny światowej.

. Dosyć szeroko opisałem przejęcie władzy przez Mussoliniego ze względu na to , że jest jedna z najważniejszych przyczyn wybuchu II wojny światowej . Niektórych takie stwierdzenie bardzo zdziwi i będziepoleca85%
Historia

Okres I wojny światowej

liczną grupę weteranów I wojny światowej , mających często trudności z przystosowaniem się do życia w warunkach pokoju. W 1921 po przejęciu władzy nad partią przez A. Hitlera powołano tzw. oddziałypoleca85%
Historia

Konflikty na świecie po II Wojnie światowej

Konflikty na świecie Po II wojnie światowej 1.Kryzys kubański 2. Wojna domowa w Chinach 3. Konflikt koreański. 4.Wojna w Wietnamie. 5. Wojna domowa w Kambodży 6.Wojna iracko- irańska. 7poleca85%
Historia

Społeczeństwo Polskie podczas II wojny światowej.

polskiego, istniejące w czasie II wojny światowej , podlegające Rządowi RP na uchodźstwie.Określenie to po raz pierwszy w okupowanym kraju pojawiło się na łamach Biuletynu Informacyjnego w dniu 13 styczniapoleca84%
Historia

Droga Polski do niepodległości po II Wojnie Światowej

Początki nowej niewoli Polska po wojnie znalazła się w władzy komunistów. Rząd Związku Radzieckiego ekspansywnie narzucał krajom satelickim swoją władzę, system ustrojowy. Na mocy