profil

Wybierz przedmiot
Teksty 2
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Porównanie utworów Testament mój i Targowiskopoleca85%
Język polski

Analiza porównawcza wierszy "Testament mój" Juliusza Słowackiego i "Targowisko" Władysława Broniewskiego.

Dokonaj analizy porównawczej wierszy „Testament mój” Juliusza Słowackiego i „Targowisko” Władysława Broniewskiego. Zwróć uwagę na sposób wykorzystania tradycji romantycznej w utworze dwudziestowiecznego poety. Sposób walki o niepodległość,...poleca90%
Język polski

Samotność ginących - na podstawie analizy i interpretacji wierszy Miłosza.

, postaw, nieoczekiwanie groźnych zjawisk i powszechności życia pomimo jej okrutnego działania. Według niego celem poezji jest przekazywanie, utrwalanie prawd moralnych; a jeżeli te prawdy upadną – to