profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Polskie formacje wojskowe w czasie II wojny światowejpoleca81%
Historia

Formacje wojskowe w okresie II wojny światowej.

Atak hitlerowskich wojsk na Polskę przeprowadzony 1 września 1939 roku był zaskoczeniem dla wszystkich. Nikt nie był przygotowany na atak tak silnego państwa jakim były Niemcy. Wszystkie jednostki wojskowe były w trakcie rozbudowy i przezbrojenia....poleca82%
Historia

Odziały wojsk polskich w I Wojnie Światowej

. W dniu wybuchu I Wojny Światowej w Polsce mówiło się o czterech orientacjach politycznych, i na ich bazie powstawały formacje wojskowe : - Na Rosję – Dmowski uważał, że największym zagrożeniem sąpoleca85%
Historia

Sprawa polska w I wojnie światowej

politycznych nazywano orientacjami. W okresie poprzedzającym wybuch I wojny światowej powstały trzy orientacje w społeczeństwie polskim: prorosyjska (antyniemiecka), proaustriacka (antyrosyjska) i rewolucyjnapoleca84%
Historia

Walka o niepodległą Polskę w okresie I Wojny Światowej na frontach i salonach Europy.

W czasie I wojny Światowej pod pojęciem ‘sprawa polska’ rozumiemy kwestie dotyczące istnienia Państwa Polskiego na arenie międzynarodowej trzeciego rozbioru, które łączyły mocarstwa zaborcze. Wpoleca82%
Historia

Polacy na frontach II Wojny Światowej

flagę. Oddziały niemiecki wycofały się kilka godzin wcześniej. Droga na Rzym stanęła otworem. Dzień 18 maja 1944 roku stał się dla Polaków jedną z najważniejszych dat w historii II wojny światowejpoleca76%
Historia

Sprawa polska w czasie I wojny światowej

W czasie I wojny światowej pod pojęciem „sprawa polska” rozumiemy kwestie dotyczącą istnienia Państwa Polskiego na arenie międzynarodowej trzeciego jej dawnych granicach. Od trzeciego rozbioru