profil

Wybierz przedmiot
Teksty 9
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Polityka Kazimierza Jagiellończykapoleca85%
Historia

Polityka dynastyczna Kazimierza Jagiellończyka.

Wydaje mi się, że pierwszym etapem realizacji założeń własnej polityki dynastycznej przez Kazimierza Jagiellończyka było zawarcie małżeństwa. A jak wiemy, wtedy małżeństwa nie zawierano z miłości, lecz z rozsądku, toteż niewarygodną rolę...poleca84%
Historia

Polityka państwa polskiego prowadzona przez dwie dynastie Piastów i Jagiellonów.

Polityka Piastów. Mieszko I W 966 roku, państwo polskie za sprawą chrztu Mieszka I, weszło w krąg kultury chrześcijańskiej. Przyjęcie chrztu automatycznie podnosiło prestiż władcy. Mieszko I, z pogańskiego władcy, stał się chrześcijańskim...poleca91%
Historia

Dynastie

JAGIELLONOWIE Jadwiga Andegawieńska córka Ludwika Węgierskiego. W 1384 r. Możnowładcy polscy zażądali jej przybycia do Polski z Węgier i w tym roku została koronowana. Panowie małopolscy dążyli do zerwania narzeczeństwa Jadwigi z Wilhelmem...poleca84%
Historia

Monarchia pierwszych Jagiellonów

Po śmierci Kazimierza Wielkiego tron w Polsce objął Jego siostrzeniec Ludwik, który nie doczekał się syna. Dlatego przewidział On na tron Polski jedną ze swych córek- Jadwigę. W zamian za uznanie jej prawa tronu polskiego Ludwik nadał szlachcie...poleca86%
Historia

POLITYKA DYNASTYCZNA KAZIMIERZA JAGIELLOŃCZYKA

otrzymał na Śląsku księstwo głogowskie, oleśnicko - wołowskie i opawskie. Dzięki polityce Kazimierza Jagiellończyka pod berłem Jagiellonów znalazły się ogromne obszary - Polska , Litwa, Czechy i Węgry co tworzyło naprawdę wielką dynastycznąpoleca82%
Historia

Polityka dynastyczna Jagiellonów w XVII w.

Podiebradu, natomiast na czele państwa węgierskiego stanął Maciej Korwin. Fakt ten bardzo skomplikował politykę dynastyczną Kazimierza Jagiellończyka , ponieważ dla realizacji jego założeń niemalpoleca85%
Historia

Polityka dynastyczna Wazów 1587-1668r.

Polsce np. poparcie Szwecji w "Potopie Szwedzkim". 2.Fatalna polityka dynastyczna : Gdyby Zygmunt III Waza chciał to jego syn Władysław IV mógłby być królem Rosji i Szwecji. W obu tychpoleca85%
Historia

Polityka dynastyczna Władysława Jagiełły

POLITYKA DYNASTYCZNA WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY Władysław Jagiełło, dzięki małżeństwu z Jadwigą, córką Ludwika Andegaweńskiego, stał się władcą Królestwa Polskiego, w którym panował w latach 1386- 1434poleca85%
Historia

Kazimierz Jagiellończyk 1447-1492.

polskie. Dalsze lata panowania Kazimierza Jagiellończyka to aktywna polityka dynastyczna , w rezultacie której w posiadaniu dynastii jagiellońskiej znalazły się trony czeski i węgierski. 1471 roku - syn