profil

Wybierz przedmiot
Teksty 7
Zadania 0
Słowniki 1
Grafika 0
Filmy 0

Polityka dynastyczna Jagiellonów

poleca65%
Historia

Polityka dynastyczna Jagiellonów w II połowie XV wieku

W drugiej połowie XV wieku zaistniała możliwość opanowania przez dynastię Jagiellonów tronów Czech i Węgier. W 1457 roku zmarł król Czech i Węgier Władysław. Jego siostrą była Elżbieta, żona Kazimierza Jagiellończyka. W obu krajach wybrano jednak władców narodowych: w Czechach Jerzego z Podiebradu, zaś na Węgrzech Macieja Korwina. W 1462 roku Kazimierz Jagiellończyk zawarł z Jerzym z Podiebradu układ, na mocy którego po śmierci Jerzego tron w Czechach przypadnie Jagiellonom. W 1471 roku...poleca85%
Historia

Polityka dynastyczna Kazimierza Jagiellończyka.

Wydaje mi się, że pierwszym etapem realizacji założeń własnej polityki dynastycznej przez Kazimierza Jagiellończyka było zawarcie małżeństwa. A jak wiemy, wtedy małżeństwa nie zawierano z miłości, lecz z rozsądku, toteż niewarygodną rolę...poleca73%
Historia

Historia Polski od jej poczatków do wieku XVII

POCZĄTKI PAŃSTWA POLSKIEGO - PLEMIONA POLSKIE. 1. Tezy na temat powstania państwa: A - Państwo polskie powstało w wyniku najazdu zewnętrznego. Mogły to być plemiona normańskie, które...poleca85%
Historia

Jagiellonowie - polityka dynastyczna.

Bezpotomna śmierć Kazimierza Wielkiego w 1370 r. zahamowała wzrost znaczenie państwa polskiego. Tron objął, dystyngowany nań już przedtem, król węgierski Ludwik, zwany na Węgrzech Wielkim, siostrzeniec ostatniego Piasta. Król Ludwik,...poleca86%
Historia

POLITYKA DYNASTYCZNA KAZIMIERZA JAGIELLOŃCZYKA

Wydaje mi się, że pierwszym etapem realizacji założeń własnej polityki dynastycznej przez Kazimierza Jagiellończyka było zawarcie małżeństwa. A jak wiemy, wtedy małżeństwa nie zawierano z miłości, lecz z rozsądku, toteż niewarygodną rolę...poleca85%
Historia

Konspekt pracy na temat „Jesień średniowiecza w Polsce. Przemiany polityczne, gospodarcze i kulturalne.”

W 1333 koronę Królestwa Polskiego przejął syn Władysława I Łokietka, ostatni z dynastii piastowskiej ? Kazimierz III Wielki. Po jego śmierci władza przeszła w ręce Ludwika Węgierskiego z dynastii Andegawenów, chociaż faktyczną władzę sprawowała...poleca80%
Historia

Historia XVII i XVIII wiek

Przyczyny zawarcia uni polsko- litewskiej: - chęć zabezpieczenia pogańskiej Litwy przed agresją ze strony Krzyżaków; w interesie Polski leżało osłabienie Zakonu Krzyżackiego, co dawało w przyszłości szansę na odzyskanie utraconych ziem -...