profil

Teksty 12
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Pojęcie pracypoleca85%
Socjologia

Współczesne problemy pracy

Praca to aktywność fizyczna lub intelektualna, której wymaga społeczeństwo lub którą narzuca sobie jednostka, aby tworzyć wartości użytkowe zaspokajające jej własne potrzeby, bądź potrzeby innych ludzi. Słowo praca ma wiele znaczeń. W języku...poleca85%
Socjologia

Socjologia ekonomiczna

SOCJOLOGIA EKONOMICZNA I WYKŁAD 25.IX.2004r. Egzamin – ustny Literatura: 1. J. Bogdanienko „Innowacyjność przedsiębiorstw” UMK Toruń 2004 2. Goodman „Wstęp do socjologii” ZYSK i sp. Poznań 1997 3. Piotrkowski, Koźmiński...poleca85%
Psychologia

Psychologia organizacji i pracy studia ekonomiczne

PSYCHOLOGIA ORGANIZACJI I PRACY „Psychologia a wyzwania dzisiejszej pracy” Schultz „Psychologia pracy i organizacji” Chmiel Wprowadzenie zagadnienia psychologii pracy i organizacji 1. Przedmiot psychologii pracy 2. Praca jako główne...poleca86%
Język polski

Praca jako wartość uniwersalna, odgrywająca dużą rolę w życiu człowieka.

„Praca” według encyklopedii jest to celowa działalność człowieka prowadząca do wytworzenia dóbr materialnych lub kulturalnych, natomiast „wartość uniwersalną” prościej można tłumaczyć jako wartość, która jest ponadczasowa, mająca dla zawsze...poleca84%
Socjologia

Rola pracy w procesie zaspakajania potrzeb.

W Encyklopedii Powszechnej PWN pod hasłem praca czytamy: „celowa działalność człowieka, polegająca na przekształcaniu dóbr przyrody i przystosowaniu ich do zaspokajania potrzeb ludzkich”. I dalej- „...by zaspokoić swe potrzeby związane z...poleca82%
Socjologia

Pojecie pracy

Celem mojej pracy jest przekazanie pewnego zasobu podstawowych pojęć z zakresu socjologii pracy , o problemach efektywnego , zespołowego , zorganizowanego działania poszczególnych pracowników i całej załogi oraz uwarunkowaniach i ograniczeniach ....poleca87%
Pedagogika

Pedagogika pracy

Ściąga do testu.poleca85%
Dziennikarstwo

Praca jest dla człowieka a nie człowiek dla pracy

Na wstępie należałoby się zastanowić czym tak naprawdę jest praca i do czego jest ona potrzebna w życiu człowieka. Według encyklopedii jest to celowa działalność człowieka prowadząca do wytworzenia dóbr materialnych lub kulturalnych. Praca to...poleca85%
Psychologia

Dysfunkcjonalność w sytuacji pracy

Dysfunkcjonalność w sytuacji pracy Praca to aktywność fizyczna lub intelektualna, której wymaga społeczeństwo lub którą narzuca sobie jednostka, aby tworzyć wartości użytkowe zaspokajające jej własne potrzeby, bądź potrzeby innych ludzi. Słowo...poleca85%
Filozofia

Filozofia społeczna -UJ (J.Lipiec)

ZE WZGLĘDU NA DUŻE ROZMIARY TEKSTU UMIESZCZAM GO JAKO ZAŁĄCZNIKpoleca79%
Fizyka

Co to jest praca?

1. Co to jest praca? W sensie fizycznym praca oznacza pokonywanie oporu na jakiejś drodze. Potrzebne są dwa czynniki: siła (F) do pokonania oporu oraz przesunięcie, czyli droga (s). Pracę oznaczamy literą W (ang. work - praca)....poleca82%
Pedagogika

Pedagogika pracy - wykłady.

Temat: Aktualne i antycypowane problemy pedagogiki pracy. Pedagogika pracy to jedna z subdyscyplin pedagogicznych. Wyodrębnianie subdyscyplin jest częste. Pedagogika pracy wyodrębniła się w 1972 r. podczas pierwszego posiedzenia Rady Naukowej...