profil

Teksty 7
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Poglądy Sarmatówpoleca83%
Politologia

Polska i Polacy w ideologii sarmatyzmu.

„U źródeł ideologii sarmatyzmu leży mit o pochodzeniu Polaków i innych narodów słowiańskich od starożytnego plemienia Sarmatów, zamieszkującego w pierwszych wiekach naszej ery ziemie dzisiejszej Ukrainy. Określenia "Sarmacja" i "sarmacki"...poleca84%
Historia

Portret Typowego Sarmaty

Na wstępie tego zadania chciałbym przybliżyć pojęcie sarmatyzmu. Narodził się na przełomie XVI i XVII wieku. Jego nazwa pochodzi od starożytnego, walecznego ludu Sarmatów, w którym przodków naszej polskiej szlachty dopatrywali sie już kronikarze...poleca83%
Historia

Rozwój sarmatyzmu i kultura baroku w Rzeczypospolitej

państwa Europy) nie równoważyła panujących w niej konfliktów narodowościowych i społecznych. W wielonarodowościowej Rzeczypospolitej Polacy stanowili zaledwie ok. 40 % ludności, a liczba obywatelipoleca85%
Język polski

Charakterystyka zjawiska sarmatyzmu na podstawie utworów literackich.

Termin sarmatyzm pojawił się w połowie lat 60-tych XVIII wieku (początek czasów stanisławowskich). Twórcy oświecenia nadali mu zabarwienie pejoratywne i określali nim polską kulturę szlacheckąpoleca85%
Język polski

Sarmatyzm w literaturze, kulturze i mentalności polskiej

, tak również i w Polsce wzrosło zainteresowanie narodową tradycją, co pociągnęło za sobą potrzebę narodowego samookreślenia. Szlachta polska aby uwypuklić swoją odrębność od reszty społeczeństwapoleca82%
Język polski

Dawny i współczesny sarmata w oparciu o twórzcość Wacława Potockiego i Jana Chryzostoma Paska.

Polacy (a ściślej mówiąc szlachta polska ) mieli wywodzić się z tego starożytnego ludu. Tą fantastyczną teorią szlachta uzasadniała swoją wyjątkową pozycję w państwie, której efektem były liczne przywilejepoleca85%
Język polski

Tradycje sarmackie w kulturze polskiej: wartość czy hańba?

się ideologii sarmatyzmu w Polsce (maszynopis) 5 K. Mecherzyński, Historia wymowy, t. III, Kraków 1860 Bibliografia: - Polska XVII wieku, państwo – społeczeństwo – kultura, pod red. Janusza