profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Analiza fragmentu Powrotu posłapoleca85%
Język polski

Polacy we własnym domu – między sarmatyzmem i oświeceniem. Przedstaw Polaków i Polskę w czasie trwania prac Sejmu Wielkiego, ukazanych we fragmencie „Powrotu Posła” J. U. Niemcewicza.

„Powrót Posła” napisany został w październiku i listopadzie w 1790 roku, w okresie szczególnego napięcia politycznego. Utwór zaliczany jest do komedii politycznej i powstał w ciągu kilkunastu dni, w czasie przerwy w obradach Sejmu Wielkiego....poleca85%
Język polski

Walka z sarmatyzmem w literaturze XVIII w.

Polskę do własnych celów. Postuluje wprowadzenie tronu dziedzicznego. W ,, Przestrogach dla Polski" autor prosi szlachtę, aby pozwoliła uchwalić konstytucję i oskarża ją o samowolępoleca85%
Język polski

Sarmata o sobie i my o Sarmacie.

tradycje sarmackie panujące w XVII wieku wśród szlachty jest "Powrót posła " Juliana Ursyna Niemcewicza . Obrońców starego porządku reprezentują w utworze starosta Gadulski, jego żona i Szarmanckipoleca85%
Język polski

On i ja - Sarmata i człowiek XX w.

odrębności kulturowej i narodowej szlachty polskiej, lecz z sarmatyzmem późniejszego okresu, w którym te wszystkie wartości uległy przerysowaniu, a szlachcica cechować zaczęły między innymi ksenofobiapoleca85%
Język polski

Wykorzystując posiadaną wiedzę i załączone teksty dokonaj oceny zjawiska zwanego sarmatyzmem. [Ernest Bryll "Portret sarmacki" i Jan Chryzostom Pasek "Pamiętniki"(frag.)]

której zazwyczaj rodzina mieszkała od pokoleń. U Sarmatów występowało ogromne poczucie patriotyzmu. Za swój obowiązek uważali walkę z „diabelskim rodem”, jak nazywa w fragmencie swojego pamiętnika Janpoleca83%
Wiedza o społeczeństwie

Scharakteryzuj stosunek Polaków do mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce

. Śledząc badanie przeprowadzone w 2000 r. przez CBOS można zauważyć, że odczucia Polaków do innych narodów wyznacza najogólniej wyznacza ich niechęć do Wschodu i sympatia do Zachodu. Polacy najbardziej