profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Podział zawodowypoleca82%
Socjologia

Struktury zawodowe

Struktury zawodowe współczesnych społeczeństw 1.Struktura zawodowa Podstawowym źródłem utrzymania ludności oraz czynnikiem wzrostu jej zamożności jest praca zarobkowa. Jednak w zależności od poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego danego...poleca85%
Prawo pracy

Związki zawodowe i ich rola w polskich zakładach pracy

Istotną rolę w kształtowaniu całokształtu społecznych i prawnych stosunków pracy, a przede wszystkim sytuacji prawnej pracowników, odgrywają związki zawodowe . Są one bowiem organizacją opoleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Związki zawodowe w Polsce

Związki zawodowe w Polsce, początki powstawania organizacji związkowych w Polsce przypadają na ostatnie dziesiątki lat XIX w. Istotny wpływ na rozwój związków zawodowych miał podział ziempoleca86%
Socjologia

Przedstaw zróżnicowanie społeczno–zawodowe po zmianie ustrojowej po 1989r.

struktury społeczeństwa polskiego, zapoczątkowany na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych, prowadzi do znacznego zróżnicowania społecznych i zawodowych zależności, dystansów i hierarchiipoleca83%
Pedagogika

Doradztwo zawodowe

. Wojtasika 3. Postacią prof. Bańki 4. Informacjami z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej DORADZTWO ZAWODOWE – ZARYS OGÓLNY I. Różne teorie 1. Teoria Jona Holandapoleca87%
Socjologia

Role zawodowe pracownika socjalnego. Pojęcie i funkcje pracownika socjalnego.

„Pracownikiem socjalnym może być osoba, która ma odpowiednie kwalifikacje zawodowe , tzn. ukończyła szkołę pracowników socjalnych lub studia wyższe o kierunku: praca socjalna, polityka społeczna