profil

Wybierz przedmiot
Teksty 9
Zadania 0
Słowniki 2
Grafika 0
Filmy 0

Podział tkanek roślinnych

poleca74%
Biologia

Tkanki roślinne

U roślin wyróżnia się tkanki twórcze i stałe. Tkanki twórcze odpowiadają za wzrost rośliny dając początek tkankom stałym. Te z kolei zbudowane są ze zróżnicowanych komórek i pełnią określone funkcje w organizmie. Tkanki twórcze Umożliwiają roślinie nieograniczony wzrost, który odbywa się w ściśle określonych miejscach, zwanych strefami merystematycznymi. Podział tkanek twórczych związany jest z ich pochodzeniem, a następnie z ich lokalizacją. Merystemy pierwotne wywodzą się z...

poleca35%
Biologia

Tkanki roślinne

U roślin wyróżnia się tkanki twórcze i stałe. Tkanki twórcze odpowiadają za wzrost rośliny, dając początek tkankom stałym. Te z kolei zbudowane są ze zróżnicowanych komórek i pełnią określone funkcje w organizmie. Najwyższy poziom rozwoju osiągnęły tkanki roślin nasiennych, stąd poniższa charakterystyka dotyczy tkanek u tej grupy roślin.poleca85%
Biologia

Tkanki Roślinne

Tkanki roślinne, uorganizowane zespoły komórek o podobnej strukturze i podobnych funkcjach. Rozróżniamy tkanki twórcze (merystematyczne) oraz tkanki stałe (tkanka miękiszowa, wzmacniająca, okrywająca i przewodząca). Miękisz, parenchyma, tkanka...poleca88%
Biologia

Tkanki

Elementy budowy organizmu: 1) komórka najmniejszy i niepodzielny układ żyjący 2) tkanka zespół komórek o podobnej budowie i funkcji 3) narząd 4) układ narządów Komórka roślinna: 1) ściana komórkowa okrywa protoplast, jest przepuszczalna...poleca83%
Biologia

Tkanki roślinne - tkanki twórcze i tkanki stałe

Tkanką nazywamy grupę komórek które pełnią określoną funkcje w organizmie. Komórki tworzące tkankę mają najczęściej wspólne pochodzenie i zbliżoną budowę. Komórki roślinne połączone są cukrowcami które spajają ściany komórek. Wyróżniamy tkanki...poleca83%
Biologia

Budowa tkanek

Tkanki roślin naczyniowych wykazują wysoki stopień specjalizacji i zróżnicowania. Wykształcenie tkanki chłonnej w korzeniu i tkanek okrywających w pędzie oraz wytworzenie tkanek przewodzących i mechanicznych umożliwiło tym roślinom opanowanie...poleca85%
Biologia

Tkanki roślinne

Ogólnie o tkankach ? Przyczyna zróżnicowania tkanek: wyjście plechowców z wody i zasiedlanie lądu (w sylurze), w strefie przypływów i odpływów Zdolności przystosowawcze: ? Budowa anatomiczna (wytwarzanie tkanek ? odp. Funkcje) ? Morfologiczna -...poleca86%
Biologia

Tkanki

Roślinne: twórcze (dzieląc się produkują nowe, przyczyniają się do wzrostu); stałe: okrywająca (na pow. Organów, chroni, bierze udział w wymianie gazowej, zabezpiecza przed nadmiernym parowaniem, umożliwia pobieranie sub. min. z gleby), miękiszowa...poleca85%
Biologia

Tkanki roślinne w punktach

Tkanka to zespół komórek o podobnej budowie, wyspecjalizowanych do pełnienia określonych funkcji w organizmie. Tkanki roślinne dzielą się na: - tkanki twórcze, np. miazga - tkanki stałe Tkanki stałe dzielą się na: - miękiszowe -...