profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Podstawowe zasady nauki Konfucjusza



poleca85%
Historia

Konfucjanizm

Konfucjanizm, to system filozoficzno – społeczno – etyczny powstały w wyniku nauczania chińskiego filozofa i myśliciela Kung-fu-tsy ( „Mistrz Kung”), który żył w latach 551 – 479 p.n.e. Konfucjusz nie interesował się światem nadprzyrodzonym, będąc...



poleca84%
Filozofia

Buddyzm, taoizm, konfucjanizm

Buddyzm, taoizm, konfucjanizm to trzy największe religie Chin i Dalekiego Wschodu. Jednakże w przeciwieństwie do buddyzmu dwie pozostałe nie stały się religiami światowymi. Swym zasięgiem obejmują w



poleca82%
Język polski

Taoizm i Konfucjanizm - różnice i podobieństwa.

człowiek. W tym okresie powstały dwa rodzaje myśli filozoficznej, a mianowicie konfucjanizm i taoizm. Konfucjanizm zapoczątkowany został przez Konfucjusza (551-479 p.n.e.), później zaś reprezentowany



poleca85%
Filozofia

Wykłady z filozofii

Praca w załączniku



poleca90%
Geografia

Przyrost brutto pkb

Buddyzm - ( Budda?) Dhammapada Bonzo Stupa/pandoga Judaizm Jahwe Tora rabin synagoga Konfucjanizm Filozofia opierająca się na poglądzie, że wszystko musi być zgodne z ładem nieba.



poleca85%
Historia

Co rozumiem przez słowo RELIGIA.

konfucjanizm , ani taoizm, ani początkowy buddyzm nie zakładają Wszystkich tych elementów. Europejski pogląd na religie można podważać również przez odwołanie się do islamu, we, którym pogląd na duszę u