profil

Przyrost brutto pkb

poleca 90% 101 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Przyrost krajowy brutto – PKB- wartość wytworzonych na terytorium danego kraju dóbr materialnych i usług niematerialnych.
Nie obejmuje!:-szarej strefy-skutków ubocznych pochłaniających część PKB ( np. ochrona zniszczonego środowiska)-dóbr wytworzonych na własny użytek ( np. domowe ogródki)-usług wykonywanych w czasie wolnym
Produkt narodowy brutto (PNB)= PKB – dochód pochodzący zza granicy
Do oceny poziomu rozwoju krajów można też wykorzystać mierniki branżowe ( np. ilość łóżek szpitalnych na 100 pacjentów itp.)

Dumping – ustalanie cen produktów poniżej poziomu zapewniającego zysk w celu wyeliminowania konkurencjiSektory gospodarkiSektor I-Rolnictwo,leśnictw-sek.II
Cechy KWR:
- starzenie się społeczeństwa i załamanie wzrostu demograficznego- zaawansowana urbanizacja- dominacja II i IV sektora gospodarki-rozwinięty przemysł-udział handlu zagranicznego w PKB-nadwyżki kapitałowe -rozwinięty eksport Cechy KNR:-duży przyrost demograficzny-dominuje I sektor gospodarki-niskie PKB-duże bezrobocie-niedorozwój urbanizacji-niska wydajność pracy-niewielki udział handlu zagranicznego
Nowy Międzynarodowy Ład Ekonomiczny
KWR – Kraje wysoko rozwinięte Kraje średnio rozwinięte KNR- Kraje nisko rozwinięte
PKB>15 000 $ 15 000$>PKB>7 000 $ PKB<7000$
Wysoki udział sektora usług Polska, Argentyna, Chile, strefa równika i zwrotników
Europa zachodnia, USA, Czechy, Węgry, Rosja, słabe możliwości rolne
Kanada, Japonia, Australia, Brazylia, RPA, Libia niesprzyjające środowisko
Izrael, Tajwan
Przyrost rzeczywisty= PN+ saldo migracji
Przyczyny wysokiego przyrostu naturalnego:
- młode społeczeństwo – wiele kobiet w wieku rozrodczym
- akceptacja modelu rodziny wielodzietnej- tradycja- religia
- dzieci wykorzystywane jako tania siła robocza
- brak dostępu do środków antykoncepcyjnych- niski standard życia
Skutki wysokiego przyrostu naturalnego:
- przeludnienie- wzrost bezrobocia- wzmożone migracje- niemożność zaspokojenia potrzeb zdrowotnych oraz w zakresie oświaty- rozwój analfabetyzmu- rozwój patologii społecznych.W przypadku niskiego przyrostu naturalnego jest analogicznie na odwrót!
Migracje – przemieszczania się ludności między regionami lub krajami. Migracje mogą być stałe lub tymczasowe. Napływ ludności to imigracja, a jej odpływ emigracja.
Przyczyny migracji:- poszukiwanie pracy- prześladowania na tle politycznym lub religijnym- katastrofy naturalne- względy turystyczne
Ekumena to obszary stale zamieszkane. Subekumena lub paraekumena to obszary okresowo zamieszkane lub tylko wykorzystywane gospodarczo. Anekumena to obszary niezamieszkane i nie wykorzystywane gospodarczo.
Konsekwencje migracji:- zmiany struktury wieku populacji- straty wykwalifikowanej siły roboczej ( w krajach skąd ludzie emigrują)- bezrobocie- konflikty na tle rasowym/ etnicznymUrbanizacja- zespół przemian ekonomicznych, społecznych i kulturowych prowadzących do powstawania miast lub do rozwoju miast już istniejących.
Płaszczyzny urbanizacji: - demograficzna: wzrost liczby ludności zamieszkującej miasta
- ekonomiczna: wzrost liczby ludności zatrudnionej w innym dziale gospodarki niż rolnictwo- przestrzenna: powstawanie rozległych obszarów zurbanizowanych
- społecznej: upowszechnianie się miejskiego stylu życia rasa białaPierwotne: Europa, Bliski Wschód, północne Indie i północną Afrykę. Obecne również: Ameryka, Australia i Nowa Zelandia-rasa mongoloidalna= Pierwotnie: Azja i Syberia, Archipelag Arktyczny, Polinezja, Ameryka.Rasa negroidalna- Pierwotnie: cała Afryka, południowe Indie, Australia. Obecnie również: Ameryka, Francja, Brazylia.


Bóg Księga Kapłan Świątynia
Chrześcijaństwo Trójca Święta Biblia Ksiądz/Pastor/Pop Kościół/Zbór/Cerkiew
Islam Allah Koran imam Meczet
Hinduizm Dewy i dewi Wed Bramin mandira
Buddyzm - ( Budda?) Dhammapada Bonzo Stupa/pandoga
Judaizm Jahwe Tora rabin synagoga
Konfucjanizm Filozofia opierająca się na poglądzie, że wszystko musi być zgodne z ładem nieba.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 3 minuty