profil

Teksty 7
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Podstawowe wiadomości o prawie cywilnympoleca85%
Prawo

Podstawy prawa cywilnego

POJĘCIE PRZEDMIOT I SYSTEMATYKA PRAWA CYWILNEGO Prawo cywilne wywodzi się z prawa rzymskiego. CECHY: ZASADA RÓWNOŚCI PODMIOTÓW WOBEC PRAWA – w stosunkach cywilno – prawnych podmioty występują na zasadach partnerskich (nie ma...poleca85%
Prawo cywilne

Prawo cywilne

PRAWO – zespół norm(regulujących stosunki społeczne) ustanowionych przez państwo. może być prawo naturalne (zespół zasad mających kierować światem przyrody i życiem człowieka, prawo obowiązujące niezależnie od woli człowieka ). znaczeniu...poleca85%
Prawo

Miejsce prawa cywilnego w systemie prawa i jego źródła

formalna). Związki treściowe przejawiają się m.in. w istnieniu wspólnej podstawy aksjologicznej norm należących do danego systemu prawnego. W związku z czym twórca prawa zobligowany jest do respektowaniapoleca85%
Prawo

Elementy Prawa ściąga źródła prawa cywilnego akt normatywny

1Źródła prawa cywilnego : *w znaczeniu przedmiotowym-wszystkie akty prawne regulujące stosunki cywilno prawne w znaczeniu funkcjonalnym i przedmiotowym *w znaczeniu formalnym 2systematykakodeksu cywpoleca85%
Prawo

Podstawowe pojęcia z prawa cywilnego

Zakres tematyczny: 1. Pojęcie i przedmiot prawa cywilnego Przedmiotem prawa cywilnego są stosunki majątkowe i niektóre osobiste, zaistniałe między podmiotami prawa . Cechą istotną ipoleca81%
Prawo

Podstawy prawa

określonej sytuacji bądź też pod określonymi warunkami Podział ze względu na rodzaje stosunków społecznych: 1) normy prawa administracyjnego 2) prawa cywilnego 3) prawa finansowego 4) prawa karnegopoleca84%
Prawo

Podstawy prawa -ściąga

organami państwa i obywatelami, stosunki między organami państwa, do prawa administracyjnego zaliczane są takie działy jak: prawo wodne budowlane celne o oświacie o aktach stanu cywilnego itd. Prawo