profil

Wybierz przedmiot
Teksty 8
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Początki feudalizmupoleca81%
Historia

System lenny

System feudalny w Europie zaczął się kształtować już w VI w. podczas zajmowania Galii przez Franków. W czasie podboju Galii Frankowie zastali tam wielkie latyfundia uprawiane przez kolonów i niewolników oraz wolnych chłopów uprawiających swe...poleca76%
Historia

Władca (senior), a wasal, stosunki lenne.

System feudalny w Europie zaczął się kształtować już w VI w. podczas zajmowania Galii przez Franków. W czasie podboju Galii Frankowie zastali tam wielkie latyfundia uprawiane przez kolonów i niewolników oraz wolnych chłopów uprawiających swe...poleca83%
Historia

Ewolucja gospodarcza Europy w Średniowieczu.

Termin średniowiecze pierwotnie nie oznaczał okresu historycznego, którym dzisiaj jest określany. Po raz pierwszy został zastosowany przez włoskiego humanistę Wawrzyńca Vallę i oznacza wypaczoną łacinę barbarzyńców. Dla humanistów zresztą cały...poleca84%
Historia

System lenny we wczesnym średniowieczu

przysięgę wierności lennej, a pan lenny - suzeren wręczał mu rękawicę, laskę lub kopię, stanowiącą symbol oddania mu lenna, była to tzw. inwestytura. Początkowo umowa wygasała wraz ze śmierciąpoleca85%
Historia

Kształtowanie się systemu feudalnego we wczesnośredniowiecznej Europie.

powstał. Dopiero ich zespolenie i specyficzny rozwój w państwie karolińskim stworzył nową jakość – immunitet. System lenny rozpowszechnił się w wielu krajach średniowiecznej Europy, jakkolwiek nie wepoleca81%
Historia

Stosunki lenne między seniorem a wasalami

uchylał się od swoich obowiązków. Jednakże senior też miał pewne zobowiązania wobec wasalów, polegały one na pomocy i protekcji. Rozwijający się szybko system lenny nie dawał królowi silnej ipoleca85%
Zarządzanie przedsiębiorstwem

Geneza i istota systemu feudalnego oraz jego ewolucja w Średniowieczu.

o charakterze państwowym.Władcy mniejszych organizacji terytorialnych podbijali inne. System lenny -W państwie Franków-poczyniajac od VIII w.-władcy będący włascicilami całosci ziem państwa nadawalipoleca85%
Historia

Kształtowanie się społeczeństwa feudalnego w Europie Zachodniej.

obrony feudałowie przejeli władzę polityczną (sądzenie, karanie, pobieranie danin, wypowiedzenie wojen, zawieranie pokoju) <BR> <BR>ad.2. System lenny oparty był na umowie między