profil

Teksty 11
Zadania 0
Słowniki 1
Grafika 0
Filmy 0

Paszport

poleca100%
Słownik języka polskiego

Paszport

rzecz. m dokument wystawiony dla konkretnej osoby i umożliwiający jej identyfikację (zwł. za granicą); zazwyczaj paszport zawiera informację o obywatelstwie zdjęcie i dane osobowe.   Pan Nowak z rodziną wybiera się za granicę, złożył więc odpowiednie dokumenty w biurze paszportowym i teraz oczekuje na wydanie paszportu (D. lp). Pan Nowak cieszy się, że otrzyma nowy paszport. W poprzednim paszporcie (Ms. lp) miał bardzo stare zdjęcie, na którym wyglądał zupełnie inaczej niż...poleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Prawo

Normy społeczne – wyznacznik postępowania i ludzkich zachowań. Prawo – zbiór ogólnych, uporządkowanych norm zachowania uznanych lub preferowanych przez społeczeństwo, zagrożonych różnymi sankcjami w razie ich naruszenia. Zbiór uprawnień...poleca86%
Wiedza o społeczeństwie

Prawo

praca w załącznikupoleca85%
Administracja

Materialne prawo administracyjne - wykłady

I Materialne prawo administracyjne - wykłady Normy prawa materialnego to normy zawarte w przepisach prawa administracyjnego powszechnie obowiązującego, które określają treść praw i obowiązków (zachowania się) ich adresatów. Normy prawa...poleca85%
Prawo

Paszport i rodzaje paszportów-zadanie

1. Stefan Sitek wystąpił z wnioskiem do Wojewody Lubelskiego o wydanie mu paszportu w związku z planowanym wyjazdem do Niemiec w grudniu 2003 r. Była żona Stefana Sitka Pelagia Sitek w piśmie z dnia 26 lipca 2003 r...poleca86%
Język polski

Świat stoi przede mną otworem

Dziś w chwili w, której Polska jest bliska wejścia do Unii Europejskiej, gdy technika jest na tak wysokim poziomie świat stoi przede mną otworem. Osiągnięcia techniki zwłaszcza dla mnie niepełnosprawnego mają duże znaczenie ponieważ bariery...poleca85%
Administracja

Dowód osobisty, zameldowanie, paszport

WYDZIAL SPRAW OBYWATELSKICH Zakres działania Wydziału Spraw Obywatelskich obejmuje: 1) współudział w przygotowywaniu i przeprowadzaniu wyborów i referendów w trybie i na zasadach przewidzianych w przepisach szczególnych w zakresie przygotowania i...poleca90%
Administracja

Prawo administracyjne - ogólnie sem II

Zagadnienia związane z obywatelstwem polskim reguluje ustawa z 15 lutego 1962 o obywatelstwie polskim . Na podstawie ustawy możemy wyróznic 3 sposoby nabycia obywatelstwa: a) z mocy prawa; b) na podstawie decyzji właściwego organu c) w drodze...poleca85%
Administracja

Prawo administracyjne. Wykład

Prawo administracyjne - wykład Administracjno- prawna reglamentacja niektórych swobód wolności jednostki. 1. Prawo zrzeszania się- stowarzyszenia. Art. 58 Konstytucji stanowi, że każdemu zapewnia się wolność zrzeszania się. Zakazane są...poleca85%
Administracja

Polskie dokumenty stwierdzające tożsamość

Praca magisterskapoleca85%
Administracja

Najważniejsze pojęcia na zaliczenie - prawo administracyjne

w załaczniku opracowanie