profil

Teksty 1
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0

Państwo niewolniczepoleca82%
Politologia

Typy i formy państwa

Typy państwa Typ danego państwa determinuje klasa społeczna, w imieniu, której i interesie sprawowana jest władza państwowa. Określenie typu państwa daje odpowiedź na pytanie, jaka klasa w państwie włada środkami produkcji i wyłania ośrodek...