profil

Teksty 7
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Państwo niewolniczepoleca82%
Politologia

Typy i formy państwa

Typy państwa Typ danego państwa determinuje klasa społeczna, w imieniu, której i interesie sprawowana jest władza państwowa. Określenie typu państwa daje odpowiedź na pytanie, jaka klasa w państwie włada środkami produkcji i wyłania ośrodek...poleca85%
Wiedza o społeczeństwie

W jaki sposób był i jest prawnie chroniony interes obywateli w państwie: niewolniczym, feudalnym, totalitarnym oraz demokratycznym?

W państwie niewolniczym podział ochrony obywateli był podzielony na ?ludzi wolnych? i ?niewolników?. Pod ochroną prawa byli ?ludzie wolni? byli właścicielami dóbr materialnych oraz niewolników. Posiadali oni podmiotowość polityczną i prawną, mogli...poleca85%
Administracja

Geneza państwa

i metody zewnątrz państwowych uwarunkowań realizacji władzy publicznej. Forma państwa – sposób jego zorganizowania i działania. Formy państwa ze względu na udział społeczeństwa w sprawowaniupoleca84%
Prawo

Teoria i filozofia prawa, zagadnienie państwa

Przez wieki podejmowano próby wyjaśnienia genezy państwa , ustalenia jego definicji, cech, form i typów. Nie było to łatwym zadaniem ,sama ewolucja pojęcia „ państwa ” wskazuje na różnorodnośćpoleca84%
Prawo

Państwo

. uwzględniamy władzę ze względu na osobę charyzmatycznego władcy albo ze względu na korzyści, widzimy że warto żyć w państwie TYPY I FORMY PAŃSTWA Podział Arystotelesa ze względu, kto sprawuje władzepoleca85%
Administracja

Geneza państwa

wzajemnych między nimi, a organami władzy publicznej, 8. zakres i metody zewnątrz państwowych uwarunkowań realizacji władzy publicznej. Forma państwa – sposób jego zorganizowania i działania. Formypoleca78%
Geografia

Jakie korzyści i strony ujemne ma rozwój turystyki?

-rozrywkowe. Sprzedaż usług turystycznych przynosi wymierne dochody pieniężne, przez co powoduje wzrost gospodarczy zakładów i państwa . W trakcie podróży turyści poznają historię, kulturę, obyczaje i