profil

Wybierz przedmiot
Teksty 4
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Paleolit czas trwaniapoleca87%
Historia

Paeolit

Paeolit- starsza epoka kamienia, termin zaproponowany przez J. Lubbocka (1865) na oznaczenie starszego odcinka epoki kamienia („wieku kamienia łupanego”), w celu odróżnienia go od odcinka młodszego, neolitu („wieku kamienia gładzonego”). Dziś...poleca78%
Historia

Co to jest prehistoria?

Prehistoria, prahistoria (łac. pre - przedrostek oznaczający uprzedniość, "przed", "wcześniej") to najdłuższy okres dziejów ludzkości - od pojawienia się człowieka na Ziemi do powstania pisma. Badanie tego okresu możliwe jest jedynie metodami...poleca80%
Historia

Prehistoria, starożytność, średniowiecze, nowożytność, pierwsi ludzie, epoki- ściąga

Dzieje ludzkości dzielimy na: prahistoryczny(najdłuższy, trwający od źródeł pisanych) i historyczny. Periodyzacja - podział na ery, okresy, epoki i stulecia. (okresy XII w. Joachim z Fiore (Ojca, Syna, Ducha) Personalistyczny podział dziejów -...poleca82%
Wiedza o kulturze

ściąga WOK

przestrzen. Paeolit -tzw epoka kamienia łupanego trwała do 60mil.do 300lat p.n.e. Człowiek pierwotny w epoce paleoidu za główny surowiec do obróbki uważano kamień.To właśnie z kamienia