profil

Wybierz przedmiot
Teksty 8
Zadania 0
Słowniki 1
Grafika 0
Filmy 0

Osocze krwi zawiera w sobie

poleca58%
Biologia

Osocze krwi

Osocze krwi stanowi około 55% objętości krwi i zawiera: – związki nieorganiczne (woda, chlorek sodu, jony wapnia, potasu, magnezu, żelazo); – związki organiczne (białka, kwasy tłuszczowe i inne związki). Białkami osocza są albuminy, globuliny, fibrynogen. Fibrynogen wytrąca się podczas krzepnięcia krwi, tworząc podłoże skrzepu (osocze pozbawione fibrynogenu to surowica krwi ). Albuminy i globuliny transportują różne substancje. Ponadto albuminy utrzymują odpowiednie ciśnienie...poleca85%
Biologia

Układ krwionośny

Większość komórek każdego organizmu wymaga stałego zaopatrzenia w substancje odżywcze. Drobne zwierzęta wodne jak gąbki, parzydełkowce, żebropławy, płazińce i nicienie nie mają wyspecjalizowanego układu krążenia a jego funkcję przejmuje dyfuzja....poleca85%
Biologia

Charakterystyka tkanki łącznej płynnej

W oparciu o różnice strukturalne i czynnościowe, a przede wszystkim w zależności od rodzaju włókien występujących w tkance łącznej właściwej, możemy podzielić ją na tkankę wiotką, zbitą, siateczkowatą, i tłuszczową. Tkanka zwierzęca zbudowana z...poleca83%
Biologia

Tkanka nerwowa; Dendryty; Akson(neuryt); Synapsa; Osłonka mielinowa; Tkanka glejowa; Rodzaje neuronów; Tkanka łączna; Tkanka mięśniowa; Zadania krwi; OSOCZE

komórek. Osocze krwi daje się łatwo oddzielić od elementów upostaciowanych krwi poprzez wirowanie. SKŁAD OSOCZA 90% - woda, 10% - związki organiczne i nieorganiczne, białka (albuminy globuliny fibrynogen )poleca82%
Biologia

Funkcje oraz budowa krwi

drobnoustrojów chorobotwórczych. Płytki krwi : Odpowiadają za proces krzepnięcia do 450 tys. płytek krwi na 1 mm. To najmniejsze komórki wchodzące w skład krwi . Osocze : Żółtawapoleca85%
Farmakologia

Farmakologia chorób krwi i układu krwionośnego

1, Krew jako tkanka płynna; 2. Składniki krwi ; 3. Osocze ; W stanach fizjologicznych krew zachowuje stałość swoich właściwości fizyko-chemicznych, a w przebiegu różnych chorób obserwujemypoleca79%
Biologia

Składniki krwi i ich funkcje. Grupy krwi. Transfuzja krwi.

. Skład Krwi . - osocze (plazma krwi ) -elementy morfotyczne (krwinki) to których należą erytrocyty (krwinki czerwone), leukocyty (krwinki białe), i płytki krwi (powstają wa czerwonympoleca90%
Biologia

Płyny ciała i układ krążenia

1. Budowa i funkcje krwi oraz hemolimfy 2. Układ krążenia otwarty i zamknięty 3. Narządy układu krążenia i ich funkcje * krew - jest to tkanka łączna płynna Układ naczyń: - otwarty - krew może