profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Osiągnięcia polskich uczonych w XX wiekupoleca85%
Historia

Osiągnięcia polskich uczonych w drugiej połowie XIX i na początku XX w.

1. Nauki ścisłe: - Zygmunt Wróblewski (fizyk) i Karol Olszewski (chemik)- odkrycie metody skraplania tlenu i azotu - Władysław Natanson (fizyk) - prace z zakresu termodynamiki i optyki - Maria Curie Skłodowska (fizyk) wraz z Piotrem Curie -...poleca82%
Historia

Ziemie polskie w drugiej połowie XIX wieku

STRONNICTWA POLITYCZNE NA ZIEMIACH POLSKICH POCZĄTKI I ROZWÓJ POLSKIEGO RUCHU ROBOTNICZEGO W drugiej połowie XIX w . Królestwo Polskie pod względem rozwoju i nowoczesnościpoleca83%
Historia

Najważniejsze przemiany polityczno–gospodarcze i społeczne na świecie w XIX wieku.

-węgierskiej. Upowszechnianie się idei liberalnych i demokratycznych w połowie XIX wieku przyspieszyło upadek absolutyzmu w Europie. W swej pełnej formie rządy absolutne przetrwały do początku XX wieku wpoleca85%
Historia

Oświecenie - czasy uczonych

wolnomularską, powstały na początku XVIII wieku w Anglii i Francji. Skupiły one przedstawicieli bogatego mieszczaństwa i arystokracji, głoszących moralne doskonalenie człowieka oraz braterstwo ludzipoleca85%
Pedagogika

Realizm i racjonalizm w wychowaniu (dr Mrowiec)

wschodniej Galicji. W drugiej połowie XIX wieku najlepsze warunki na ziemiach polskich do rozwoju oświaty istniały w Galicji. Polacy wykorzystali je, nad czym miała czuwać Rada Szkolna Krajowa. Zajęłapoleca85%
Historia

Kultura Renesansu w Europie i Polsce

" utrwalił się w wieku XIX w pracach historyków. Pojęcie wskazuje na odrodzenie się po wiekach średnich, kultury i literatury antycznej oraz odnowienie filozoficznych studiów nad starożytnymi utworami