profil

Osiągnięcia polskich uczonych w drugiej połowie XIX i na początku XX w.

poleca 85% 713 głosów

Treść Grafika
Filmy
Komentarze
Maria Skłodowska Curie Piotr Curie

1. Nauki ścisłe:
- Zygmunt Wróblewski (fizyk) i Karol Olszewski (chemik)- odkrycie metody skraplania tlenu i azotu
- Władysław Natanson (fizyk) - prace z zakresu termodynamiki i optyki
- Maria Curie Skłodowska (fizyk) wraz z Piotrem Curie - odkrycie pierwiastków promieniotwórczych
- Jakub atanson (chemik) - odkrycie nowych metod syntezy mocznika
- Bronisław Radziszewski (chemik) - współtwórca nauki chemii fizjologicznej i biochemii
- Feliks Kreut (mineralog) - sporządzał mapy geologiczne
- Władysław Szajnocha (geolog) - badanie Karpat
2. Matematycy:
- F. Mertens (prace z dziedziny analizy)
- S. Karpiński (prace z dziedziny równań różniczkowych)
- J. Puzyna (funkcje analityczne)
3. Astronomowie:
- J. Kowalczyk (autor katalogu gwiazd)
- M. Kowalski (astronomia teoretczna)
- H. Dembowski (autor dzieła o gwiazdach)

Podoba się? Tak Nie