profil

Wybierz przedmiot
Teksty 7
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Orientacja prorosyjska i proaustriackapoleca86%
Historia

Historia Polski XX w. do 1945r.

Historia polski XXw do 1945r. Przed I wojną światową w polityce polskiej dominowały dwie orientacje. Zwolennicy orientacji rosyjskiej, gł....poleca79%
Historia

Orientacja Proaustriacka i Prorosyjska

Orientacja Proaustriacka - na czele stał Józef Piłsudski, wrogiem była Rosja a celem: Piłsudski uważał Rosję za głównego wroga Polski. Po wybuchu wojny zamierzał wkroczyć na teren zaboru rosyjskiego wywołał tam powstanie i na wyzwolonym obszarze...poleca82%
Historia

Udział Polaków w I wojnie swiatowej.

Wybuch I wojny światowej, kładący kres względnie pokojowemu rozwojowi stosunków społeczno-politycznych w skali międzynarodowej, oznaczał doniosły przełom w skutkach, również w dziejach narodu polskiego. Wynikało to stąd, że choć wojnę...poleca85%
Historia

Polska historia XX w. do 1945.

Przed I wojną światową w polityce polskiej dominowały dwie orientacje. Zwolennicy orientacji rosyjskiej, gł. narodowi demokraci, uważali, że w przypadku zwycięstwa państw Ententy ziemie polskie będzie można zjednoczyć pod panowaniem Rosji i...poleca83%
Historia

Historia polski XX wieku

władzy. Polski Październik 1956 Po XX zjeździe KPZR (luty 1956) w kierownictwie partyjnym wystąpiły poważne rozbieżności, co do dalszej taktyki politycznej. Grupa „puławska” (zwolennicypoleca84%
Historia

Polityczna sytuacja Polski w XX – leciu międzywojennym

do XII. 1945r . Napięte były stosunki z Gdańskiem. Hitlerowski Senat widział konkurencję ze strony porty Gdynia. Rozpoczęto antypolskie działania - pozbawienie Polaków miejsc w Senaciepoleca74%
Historia

Histioria Polski XX.

stalinizmu były decyzje w sprawie Polski , podjęte na konferencji w Jałcie (od 4 do 11 luty 1945r .) przez Wielką Trójkę – Roosvelta, Churchilla i Stalina. W wyniku dyskusji między Churchillem