profil

Odrodzenie państwa polskiego po I Wojnie Światowej – szczęśliwy przypadek, zasługa Polaków, czy efekt życzliwości mocarstw.

poleca 84% 1652 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Jeśli pierwsza Wojna Światowa była dla całego świata nieoczekiwaną, oszałamiającą katastrofą, to z naszego polskiego punktu widzenia stała się ona czymś przechodzącym granice najśmielszych, najmniej realnych przypuszczeń.

Nikt nie sądził, że w wojnie tej wezmą udział wszystkie wielkie mocarstwa świata, a obok nich wiele innych mniejszych państw i narodów, że będzie trwała ponad cztery lata, i że padnie w niej blisko dziesięć milionów ofiar. Toteż nikt nie mógł przewidzieć, że zburzy ona w tak dużym stopniu ustrój gospodarczy świata i do takiego stopnia zniszczy bogactwo Europy. Wybuch I wojny światowej otworzył przed Polakami szanse na odzyskanie niepodległości. Państwa. Państwa, które wzięły w niej udział podzieliły się na dwa wrogie bloki ? trójprzymierze i trójporozumienie znane również jako ententa. Trójprzymierze utworzyły Niemcy, Austo-Węgry, Turcja oraz Bułgaria. Trójporozumienie, czyli Rosja, Wielka Brytania, Francja, Stany Zjednoczone, Japonia i Włochy (te ostatnie w 1915 r. odłączyły się od bloku państw trójprzymierza).

Wraz z przedłużaniem się wojny narastał kryzys wewnętrzny w Rosji. Ponosiła ona klęski jak i wielkie straty w ludziach. Działania wojenne pokazały słabość Rosji a także nieudolność jej elit rządzących, w tym samego cara Mikołaja II. Bardzo pogorszyła się jej sytuacja gospodarcza, wzrosły ceny żywności Rosji oraz sytuacja materialna ludności. Spowodowało to wzrost jej niezadowolenia i sprawiło, iż stała się ona podatna na hasła rewolucyjnych zmian. Napiętą sytuację zaostrzała dodatkowo korupcja panująca pośród carskich urzędników carskich urzędników. Rewolucja w państwie rosyjskim była z pewnością szczęśliwym przypadkiem, dlatego że odwróciła ona uwagę Rosji od Polski. Skutkowało to m.in. tym, że naród polski nie był zrusyfikowany, a gdyby w kraju rosyjskim takowej rewolucji nie było, losy Polski mogłyby potoczyć się inaczej.

Kolejnym szczęśliwym wypadkiem był rozpad Austro-Węgier, ponieważ zniknęło jedno z trzech państw, przez które były rozbiory naszej ojczyzny.

Odrodzenie państwa polskiego, nie było jednak spowodowane tylko szczęśliwymi przypadkami. Swoje zasługi mieli także Polacy, a dokładnie ich niepodległościowe aspiracje, które nie pozwoliły wrogom zająć Polski, oraz zapomnieć o jej istnieniu. Buntowali się, wzniecali bohaterskie powstania, mimo że najczęściej kończyły się one niepowodzeniem. W drugiej połowie XIX wieku, oraz na początku XX wieku nastąpił rozwój gospodarczy i społeczny na ziemiach polskich. Był to czas, gdy Polska powoli stawała się państwem nowoczesnym. Zrezygnowani Polacy, po nieudanym powstaniu styczniowym, wrócili do pracy organicznej, zarzucając akcje i działania konspiracyjne. Tworzyli także lokalne ośrodki władzy. Chcieli jakimś stopniu w okupantach uzyskać sojusznika poprzez starania dyplomatyczne, by możliwie zyskać ich zaufanie, co oznaczało pewne dodatkowe przywileje.

Podoba się? Tak Nie
Polecane teksty:

Czas czytania: 2 minuty

Ciekawostki ze świata