profil

Teksty 2
Zadania 0
Słowniki 2
Grafika 0
Filmy 0

Organizmy i ich środowisko

poleca40%
Biologia

Organizmy i ich środowisko

Kategoria: Ekologia i ochrona środowiska

Środowisko, to zespół czynników abiotycznych i biotycznych oddziałujących na organizm. Czynniki abiotyczne związane są ze składem chemicznym oraz stanem fizycznym środowiska, np. światło, temperatura, wilgotność i opady atmosferyczne, gleba, zasolenie, ruch powietrza. Czynniki biotyczne obejmują oddziaływania, których źródło stanowią inne organizmy. Są to oddziaływania wewnątrz – i międzygatunkowe. Czynnik, który przy określonej wartości wywiera niekorzystny wpływ na organizmy, staje się...

poleca50%
Biologia

Organizmy i ich środowisko

Kategoria: Ekologia i ochrona środowiska

Środowisko to zespół czynników abiotycznych i biotycznych oddziałujących na organizm. Czynniki abiotyczne związane są ze składem chemicznym oraz stanem fizycznym środowiska. Spośród nich największe znaczenie dla organizmów mają światło, temperatura, wilgotność i opady atmosferyczne, zawartość soli mineralnych w glebie, jej pH i zasolenie, ruch powietrza. Czynniki biotyczne obejmują oddziaływania, których źródło stanowią inne organizmy. Są to oddziaływania wewnątrz i...