profil

Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Organizacje związkowepoleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Związki zawodowe w Polsce

Związki zawodowe w Polsce, początki powstawania organizacji związkowych w Polsce przypadają na ostatnie dziesiątki lat XIX w. Istotny wpływ na rozwój związków zawodowych miał podział ziem polskich pomiędzy zaborców, niejednolitość narodowa...poleca85%
Prawo pracy

Związki zawodowe i ich rola w polskich zakładach pracy

Istotną rolę w kształtowaniu całokształtu społecznych i prawnych stosunków pracy, a przede wszystkim sytuacji prawnej pracowników, odgrywają związki zawodowe . Są one bowiem organizacją opoleca81%
Wiedza o społeczeństwie

Udział obywateli w życiu publicznym. Formy życia publicznego. (partie, systemy partyjne, związki zawodowe)

państwach. - związki zawodowe w Polsce zrzeszają ludzi pracy o podobnych zawodach. Mogą one łączyć się w federacje. -związek zawodowy w działalności statutowej jest niezależny od administracji państwowejpoleca82%
Wiedza o społeczeństwie

Związki zawodowe w Polsce

. większość czł. opuściła szeregi Światowej Federacji Związków Zawodowych. Historia związków zawodowych w Polsce . Związki zawodowe w Polsce mają szczególne miejsce wśród organizacji i stowarzyszeńpoleca86%
Pedagogika

Pedagogika pracy wykłady

wykłady z pedagogiki pracypoleca85%
Prawo

Związki zawodowe i organizacje pracodawców.

Wschodniej i Rosji na skutek opóźnień związanych ze słabym rozwojem przemysłu organizacje związkowe powstawały dopiero na początku XX w . Związki zawodowe współdziałały z partiami robotniczymi. Liczba