profil

Polityka

poleca 85% 569 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

1.Partia polityczna - dobrowolna organizacja, występująca pod określona nazwą, stawiająca sobie za cel zdobycie, sprawowanie i utrzymanie władzy oraz wpływ na kształtowanie polityki państwa. 2.System partyjny - wszystkie legalnie działające w kraju partie polityczne rywalizujące lub współpracujące ze sobą w walce o zdobycie władzy lub tez w jej sprawowaniu. 3.Funkcje partii - rządzenia, wyborcza, kształtowanie opinii publicznej. Partie polityczne w Polsce - Platforma Obywatelska, Prawo i Sprawiedliwość, Sojusz Lewicy Demokratycznej, Polskie Stronnictwo Ludowe. 4..Związki zawodowe - OPZZ - ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych NSZZ - Niezależny Samorządny Związek Zawodowy ,,Solidarność'' FZZ - Forum Związków Zawodowych 5.Społeczeństwo obywatelskie - niezależna od administracji państwowej sfera dobrowolnych stowarzyszeń, organizacji, ruchów, przedsięwzięć, które służą realizacji wielorakich celów wspólnych. 6.Organizacje pozarządowe - organizacje niezależne od administracji publicznej, które nie działają w celu osiągnięcia zysku. 7.Stowarzyszenie - dobrowolne, samorządne, trwałe zrzeszenie o celach niezarobkowych które samodzielnie określa swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne oraz uchwala akty wewnętrzne dotyczące jego działalności. 8.Organizacje pożytku publicznego - specjalna forma stowarzyszeń i fundacje, na ich rzecz każdy obywatel może przekazać 1% swojego podatku. 9.Wolontariat - dobrowolna, bezpłatna i systematyczna działalność na rzecz innych lub całego społeczeństwa. 10.Fundacja - organizacja ustanowiona przez założycieli dla realizacji określonych celów społecznie użytecznych, takich jak ochrona zdrowia, rozwój oświaty i kultury, pomoc społeczna itp. 11.Stowarzyszenie - Dobrowolne, samorządne, trwałe zrzeszenie osób mające charakter niezarobkowy, samodzielnie określające swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne oraz uchwala akty wewnętrzne dotyczące jego działalności. 12.Zadanie i funcje związków zawodowych - 1. Obrona interesów zawodowych, materialnych i socjalnych pracowników, emerytów i rencistów 2. Kształtowanie i ochrona godności zawodowej oraz statutu społecznego pracowników i działaczy kultury. 1. Organizowanie współdziałania związków zawodowych działających na obszarze jego statutowego działania na rzecz realizacji celów określonych w statutach tych związków.2. Reprezentowanie Związku i jego członków wobec organów władzy państwowej, samorządu terytorialnego, pracodawców i ich organizacji, organizacji zawodowych i społecznych. 3. Uczestniczenie w polityce racjonalnego zatrudnienia oraz kształtowanie praw i obowiązków wynikających ze stosunku pracy.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty

Ciekawostki ze świata