profil

Wiedza o społeczeństwie (1)
Teksty 1
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Organizacje związkowepoleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Związki zawodowe w Polsce

Związki zawodowe w Polsce, początki powstawania organizacji związkowych w Polsce przypadają na ostatnie dziesiątki lat XIX w. Istotny wpływ na rozwój związków zawodowych miał podział ziem polskich pomiędzy zaborców, niejednolitość narodowa...