profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Opisz zasoby wód w Polscepoleca84%
Geografia

Wody lądowe Polski

Wody lądowe Wody powierzchniowe i podziemne stanowią ważny składnik środowiska przyrodniczego kraju, a ich występowanie jest współzależne z rzeżbą, budową geologiczną i klimatem. Wody lądowe dzielimy na: - powierzchniowe * rzeki *...poleca74%
Biologia

Mchy- rośliny lądowe

pobierają wody i substancji mineralnych.Tę funkcję pełnią u mchów głównie liście.W nich zachodzi również proces fotosyntezy.Mchy są więc roślinami samożywnymi. Mchy są odporne na naskiepoleca83%
Biologia

Znaczenie wody oraz powietrza w życiu człowieka.

potrzebna we wszystkich procesach przemiany materii. Ciało człowieka zawiera od 58% do 65% wody , ryby około 80%, rośliny lądowe zawierają od 50% do 75% a rośliny wodne nawet do 98%. W ciągu dobypoleca85%
Fizyka

Znaczenie wody oraz powietrza w życiu człowieka i innych organizmów żywych.

. Jest potrzebna we wszystkich procesach przemiany materii. Ciało człowieka zawiera od 58% do 65% wody , ryby około 80%, rośliny lądowe zawierają od 50% do 75% a rośliny wodne nawet do 98%. W ciągu dobypoleca90%
Fizyka

Znaczenie wody oraz powietrza w życiu człowieka i innych organizmów żywych.

. Jest potrzebna we wszystkich procesach przemiany materii. Ciało człowieka zawiera od 58% do 65% wody , ryby około 80%, rośliny lądowe zawierają od 50% do 75% a rośliny wodne nawet do 98%. W ciągu dobypoleca90%
Fizyka

Znaczenie wody oraz powietrza w życiu człowieka i innych organizmów żywych

. Jest potrzebna we wszystkich procesach przemiany materii. Ciało człowieka zawiera od 58% do 65% wody , ryby około 80%, rośliny lądowe zawierają od 50% do 75% a rośliny wodne nawet do 98%. W ciągu doby