profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Opisz swój absurdalny sen



poleca85%
Język polski

Absurdalny sen

Pewnej nocy przyśnił mi się bardzo dziwny sen...... Jechałam z moją rodziną samochodem ok. 100 km/h. Rozmawialiśmy na temat moich ocen, o szkole i na wiele innych tematów. Droga którą jechaliśmy była pusta, choć jechaliśmy przez duże miasto....



poleca85%
Język polski

Mój absurdalny sen

Mój wczorajszy absurdalny sen dotyczył mojej kariery sportowej. Kiedy ją zaczynałem, miałem dziewięć lat i ze 150zm wzrostu grałem w koszykówkę. Szło mi nawet nieźle. Dużo rzucałem za trzy punkty i byłem bardzo szybki, ale kompletnie nie...



poleca85%
Język polski

Absurdalny Sen

, ale ze zdumieniem zobaczyłam, jak to olbrzymie ptaszysko rzuciło się do ucieczki z przeraźliwym krzykiem: "ratunku to człowiek!!", uciekło, a po chwili tylko bzyczenie much i piękny śpiew ptaków. Ten sen był bardzo dziwny, wręcz absurdalny .



poleca85%
Język polski

Sen jako ukojenie, proroctwo,ucieczka... . Omów różne sposoby wprowadzenia elementów onirycznych na przykładach literatury różnych epok

Pallottinum Poznań-Warszawa 1980, 2. Jan Kochanowski: „Tren XIX albo Sen ”, Wydawnictwo GREG Kraków 2001, 3. Adam Mikiewicz: „ Dziady”. Część III, Państwowy Instytut Wydawniczy Warszawa 1994, 4. Bruno



poleca86%
Język polski

Prądy artystyczne - Impresjonizm, Naturalizm, Symbolizm, Ekspresjonizm, Psychologizm, Groteska

, ukryte motywacje, obsesje, mechanizmy pamięci GROTESKA 1. ukazywanie rzeczywistości w sposób, który odbiorca uznaje za nierealistyczny, obcy, absurdalny , komiczny, 2. wizja świata



poleca85%
Język polski

Czy utwory Jana Kochanowskiego mogą być atrakcyjne dla współczesnego czytelnika? Uzasadnij, odwołując się do poznanych przykładów.

dzisiejszym świecie. W Trenie XIX pt. " Sen " Jan Kochanowski dzięki postawom renesansowego humanisty, które pielęgnował przez całe życie, potrafi zrozumieć, że śmierć jego córki to wola Boga, z którą