profil

Wybierz przedmiot
Teksty 9
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0

Opisz kulturę średniowiecznej Europypoleca88%
Historia

Kultura wczesnego średniowiecza

Kultura wczesnego średniowiecza. Za sprawą wzajemnego przenikania się kultury późnego antyku, chrze-ścijaństwa z wpływami pogańskimi, w Europie pomiędzy V a X wiekiem ukształtowała się kultura średniowieczna. Upadek kultury antycznej na skutek...poleca83%
Historia

Kultura, nauka i oświata w średniowieczu

ŻYCIE UMYSŁOWE W POLSCE ŚREDNIOWIECZNEJ Szkoły. Polska z przyjęciem chrześcijaństwa weszła w krąg oddziaływania kultury zachodniej. Przybywające z Włoch, Francji i Niemiec duchowieństwo przywoziło i sprowadzało łacińskie księgi, przede wszystkim...poleca84%
Historia

Kultura późnego średniowiecza

Kultura późnego śedniowiecza - W XV w. rozwijała sie wymiana handlowa z krajami Bliskiego Wschodu na handlu ktore bogaciły się przede wszytkim miasta północnych Włoch: Wenecja, Florencja, Mediolan, Genua, i Piza. - Budowle stylu gotyckim...poleca85%
Historia

Opisz i oceń zmiany, które nastąpiły w kulturze Europy Zachodniej w okresie późnego średniowiecza.

Opisywane przeze mnie zmiany obejmą późne średniowiecze czyli XIV i XV w. w Europie Zachodniej kończąc na wschodzie, na Niemczech. Opiszę zmiany w kulturze czyli sztuce, literaturze oraz zmiany w społeczeństwie mające wpływ na kulturę....poleca83%
Język polski

Kultura wczesnego Średniowiecza w Europie i Polsce.

podstawowe cechy rycerza Bóg i honor były wzorcem dla wielu w europie. Bycie rycerzem wiązało się z zaszczytami, dumą i z zapewnieniem dobrobytu materialnego. Pod koniec wczesnego średniowiecza w europiepoleca85%
Język polski

Średniowiecze - przedstawienie epoki.

) - schyłek średniowiecza ("jesień średniowiecza ") (od XIV wieku) Po upadku starożytnych szkół retorycznych życie umysłowe wczesnego średniowiecza skupiało się głównie w klasztorachpoleca83%
Wiedza o kulturze

Kultura Średniowiecza.

, nauki czy rozrywki dla wielu grup świeckich. Kultura wczesnego i pełnego średniowiecza charakteryzowała się dużym wpływem religii chrześcijańskiej. Późne średniowiecze nie było przełomem, proces tenpoleca85%
Język polski

Średniowiecze - wprowadzenie do epoki.

stosunkowo długo trwającej epoce wyróżnia się trzy okresy: wczesnego średniowiecza (V - X w.), jego rozkwitu (XI - XIII w.) i zmierzchu (XIV - XV w.). Wykształciły się wtedy takie pojęcia jak honor czypoleca85%
Historia

Kultura wczesnego średniowiecza

Pierwszym stuleciom średniowiecza przydano niechlubną nazwę Wieków Ciemnych. Upadek rzymskiej cywilizacji zachodniej, zniszczenia dokonane przez barbarzyńców — od najazdów germańskich przez Hunów