profil

Wybierz przedmiot
Teksty 9
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Opisz kulturę średniowiecznej Europypoleca84%
Historia

Kultura późnego średniowiecza

Kultura późnego śedniowiecza - W XV w. rozwijała sie wymiana handlowa z krajami Bliskiego Wschodu na handlu ktore bogaciły się przede wszytkim miasta północnych Włoch: Wenecja, Florencja, Mediolan, Genua, i Piza. - Budowle stylu gotyckim...poleca83%
Historia

Kultura, nauka i oświata w średniowieczu

ŻYCIE UMYSŁOWE W POLSCE ŚREDNIOWIECZNEJ Szkoły. Polska z przyjęciem chrześcijaństwa weszła w krąg oddziaływania kultury zachodniej. Przybywające z Włoch, Francji i Niemiec duchowieństwo przywoziło i sprowadzało łacińskie księgi, przede wszystkim...poleca85%
Historia

Opisz i oceń zmiany, które nastąpiły w kulturze Europy Zachodniej w okresie późnego średniowiecza.

Opisywane przeze mnie zmiany obejmą późne średniowiecze czyli XIV i XV w. w Europie Zachodniej kończąc na wschodzie, na Niemczech. Opiszę zmiany w kulturze czyli sztuce, literaturze oraz zmiany w społeczeństwie mające wpływ na kulturę....poleca88%
Historia

Kultura wczesnego średniowiecza

Kultura wczesnego średniowiecza. Za sprawą wzajemnego przenikania się kultury późnego antyku, chrze-ścijaństwa z wpływami pogańskimi, w Europie pomiędzy V a X wiekiem ukształtowała się kultura średniowieczna. Upadek kultury antycznej na skutek...poleca84%
Historia

Kultura Europejskiego średniowiecza

, - gotycka - witraże, katedra Noterdam w Paryżu, kościół Mariachi w Krakowie, ratusze, - malowidła na scianach, filarach, zdobiono też ołtaże sceną z Biblii. 3. Kultura późnego średniowieczapoleca83%
Historia

Kultura późnego średniowiecza w Polsce.

W XV stuleciu w Polsce nastąpił intensywny rozwój kultury, dlatego okres ten często nazywa się złotą jesienią polskiego średniowiecza . Mimo że przypadał on na schyłek epoki, obfitował w wielepoleca81%
Język polski

Kultura późnego średniowiecza

i sukiennice. Ludzie w miastach byli bardziej wykształceni niż żyjący na zamkach rycerze. Przeważająca kultura ludowa u schyłku średniowiecza była zróżnicowana , gdyż tworzyły ją tradycje ipoleca80%
Historia

Schyłek Średniowiecza.

późnego średniowiecza , a zatem pod koniec wieku XIII i XIV nastąpiło w skali całej Europy znaczne pogorszenie klimatu. W okresie wczesnego i pełnego średniowiecza , występowało zjawisko zwane optimumpoleca83%
Wiedza o kulturze

Kultura Średniowiecza.

zapotrzebowanie na literaturę, nie tylko duchowną, ale i tą sprawiającą przyjemność. Za najwybitniejszych twórców nie tylko późnego średniowiecza uznaję się Dante Alighieri’ego oraz Francesc’a Petrarca. Oboje