profil

Wybierz przedmiot
Teksty 8
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Opis Niziny Mazowieckiejpoleca80%
Geografia

Nizina Mazowiecka

KRAJOBRAZ- UKSZTAŁTOWANIE TERENU Jest to największa kraina geograficzna Polski. Jej krajobraz ukształtowany został w czasie zlodowacenia środkowopolskiego. Pozostałością po tym zlodowaceniu są pasma moren czołowych warstwa moreny dennej,...poleca85%
Biologia

Charakterystyka środowiska geograficznego Niziny Mazowieckiej

Nizina Mazowiecka jest jedną z największych pod względem powierzchni krain Polski. Stanowi ona fragment rozległego, równoleżnikowego pasa nizinnego zwanego Krainą Wielkich Dolin. Spośród wielu czynników wpływających na dzisiejszy obraz tego...poleca83%
Geografia

Krótka charakterystyka wybranych krain geograficznych Polski

TATRY - Tatry są najwyższym pasmem górskim łańcucha karpackiego - Zaliczają się do Centralnych Karpat Zachodnich i leżą na granicy Polski i Słowacji - Najwyższym szczytem jest Gerlach na Słowacji (2655 m) - Po polskiej stronie największą...poleca83%
Geografia

Nizina Mazowiecka

Nizina Mazowiecka to kraina położona w środkowo-wschodniej Polsce, a dokładniej - we wschodniej części Nizin Środkowopolskich, u zbiegu Wisły, Narwi oraz Bugu. Na nizinie tej znajdują siępoleca85%
Geografia

Nizina Mazowiecka

Nizina Mazowiecka jest jedną z największych pod względem powierzchni krain Polski. Stanowi ona fragment rozległego, równoleżnikowego pasa nizinnego zwanego Krainą Wielkich Dolin. Spośród wielupoleca79%
Geografia

Nizina Mazowiecka

Nizina Mazowiecka , mimo dużego udziału obszarów równinnych, jest zróżnicowana pod względem krajobrazu. Zawdzięcza to często występującym formom rzeźby polodowcowej. Najmniej urozmaicona jest środkowapoleca80%
Geografia

Nizina Mazowiecka

, czyli ma pierwsze miejsce w kraju pod względem ilości mieszkańców, ale piąte jeśli chodzi o gęstość zaludnienia. Nizina Mazowiecka to historyczna dzielnica Polski zamieszkiwana niegdyś przezpoleca78%
Geografia

Nizina Mazowiecka

Informacje wstępne Przeszłość geologiczna Nizina Mazowiecka leżąca w dorzeczu Wisły jest największą pod względem powierzchni krainą geograficzną Polski. Jest to rozległa