profil

Nizina Mazowiecka

poleca 79% 1747 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

KRAJOBRAZ- UKSZTAŁTOWANIE TERENU


Jest to największa kraina geograficzna Polski. Jej krajobraz ukształtowany został w czasie zlodowacenia środkowopolskiego. Pozostałością po tym zlodowaceniu są pasma moren czołowych warstwa moreny dennej, która to została później podzielona przez rzeki na odrębne wysoczyzny. Pomiędzy tymi wysoczyznami znajdują się dość szerokie doliny rzek, które uchodzą do Wisły oraz kotliny, z których największa to Kotlina Warszawska pokryta piaskami sandrowymi.

GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA I POZIOM URBANIZACJI


Nizina mazowiecka posiada bardzo zróżnicowaną gęstość zaludnienia. Najgęściej zaludnione obszary to aglomeracja Warszawska i Łódzka. Są to najgęściej zaludnione obszary Polski. Jednak reszta niziny to obszary bardzo słabo zaludnione. Np. w północno-wschodniej części tej niziny gęstość zaludnienia nie przekracza 75osób/ km2. Równie duże różnice widać tu w poziomie urbanizacji niziny. Znów aglomeracje, Łódzka i Warszawska, to ośrodki bardzo mocno zurbanizowane, a reszta niziny Mazowieckiej to obszary rolnicze. Takie zróżnicowanie spowodowane zostało bardzo szybkim i gwałtownym rozwojem Łodzi i Warszawy (obecnie 2 największe miasta Polski) przy jednoczesnym słabym rozwoju reszty niziny mazowieckiej.

RESZTA NIZINY


Tak, więc, jak już powiedziałam, poza Warszawą i Łodzią, nizina mazowiecka to obszar wybitnie rolniczy. Dominują tu gleby bielicowe wiec uprawia się głównie żyto i ziemniaki. Oprócz tego na nizinie mazowieckiej, zwłaszcza w jej wschodniej części, jest wiele łąk i pastwisk. Z kolei okolice Grójca to jeden z największych w Polsce obszarów sadowniczych.

Na nizinie mazowieckiej znajdują się 4 puszcze: Kampinoska, Kurpiowska, Biała i Zielona. Najważniejszą z nich jest zdecydowanie Puszcza Kampinoska leżąca w Kotlinie Warszawskiej, której duża część leży na obszarze Kampinoskiego PN.

Kampinoski Park Narodowy ma powierzchnię 38.544 ha, a utworzony został w 1959r. Krajobraz tego parku to wydmy, obszary bagienne oraz lasy. Najciekawszą atrakcją PN jest tamtejsza fauna: łosie, bobry, rysie, wydry, kuny, lisy, jenoty, sarny, jelenie, dziki i nietoperze. Innym ciekawym elementem jest przeszłość historyczna tego regionu- miały tam miejsce walki o niepodległość kolejno w 1794, 1863, 1939 i 1944r. Znajdują się tam również mogiły powstańców i cmentarze rozstrzelanych. Na terenie parku znajdują się przepiękne szlaki turystyczne o łącznej długości 360 km. oraz szlak rowerowy o długości 145 km.

ŁÓDŹ


Jest to (jak wszyscy wiemy) 2 pod względem liczby ludności miasto Polski. Powstało ono dość późno w XVI w. ale rozwijać zaczęło się dopiero w XIX w. Wtedy to z malutkiej (250 osobowej) wsi rolniczej Łódź zaczęła przeobrażać się w wielkie miasto przemysłu włókienniczego. Szybko powstały tam tkalnie, przędzalnie, bielarnie i farbiarnie. Zaczęto sprowadzać tkaczy z innych rejonów Polski oraz z Czech i Niemiec. Przez to już w końcu XIXw. Łódź była jednym z największych ośrodków produkcji tkanin na świcie. Oczywiście ten rozwój spowodował, że w 1900 roku w Łodzi mieszkało już 350 tys. ludzi.

Obecnie przemysł włókienniczy stracił bardzo wiele na swej wartości- gdyż Polskę, tak jak inne kraje Europy, zalała tania odzież z Chin i innych krajów Azji. Obecnie w Łodzi dominuje produkcja sprzętu AGD oraz rozwijają się tam nowe technologie. Zainwestowali tam m.in.: Ericpol, GE Money Bank, Boch czy Simens. Wiele banków (np. mBank, Multibank czy CityBank) mają swoje siedziby właśnie w Łodzi.

Jeżeli chodzi o zabytki to Łódź jest bardzo ubogim miastem. Spowodowane to zostało właśnie szybkim rozwojem. Wszystkie pałace, kamienice, place czy dworki zostały wybudowanie dopiero po 1820r. Ponadto w Łódź posiada typowy krajobraz przemysłowy- wiele fabryk, kominów i mało zieleni. Tak, więc nie możemy tu Mo…wić o jakiś skarbach historii i kultury. Za to w Łodzi odbywa się wiele festiwali, takich jak np.: Festiwal Nauki, Kultury i Sztuki, Międzynarodowy Festiwal Fotografii czy Festiwal Czterech Kultur.

WARSZAWA


Pierwsze wzmianki o wsi Warszawa pochodzą z XIIIw. W XVw. Warszawa stała się stolicą Mazowsza. A w 1596r. król Zygmunt II Waza przeniósł stolicę z Krakowa do Warszawy. Stolica szybko się rozrosła- w 1600r. mieszkało tam 20 tys. ludzi (co jak na ówczesne czasy było dość zdumiewające), a z kolei w 1900r. liczba ludności wyniosła 685 tys. ludzi. Niestety w czasie II wojny światowej (a szczególnie podczas powstania warszawskiego) stolica została zrównana z ziemią. W tym czasie z Warszawy zniknęło wiele dzieł sztuki jak również zniszczono wiele zabytków. Na szczęście Warszawa została dość szybko odbudowana.

Obecnie w Warszawie mieszka 1,7mln. osób, a gdyby wliczyć do tego jeszcze dzielnice podmiejskie liczba ludności wyniosła by 2,5mln ludzi. Warszawa należy do najważniejszych centrów biznesu w Europie Środkowej. Inwestorzy zagraniczni inwestują tam ponad 650mln. Euro rocznie. Jest tam też zarejestrowanych niecałe 300 tys. firm. Co ciekawe bezrobocie wynosi tu jedynie 6%, a miasto produkuje 4,2% PKB. Niestety, gdy Warszawa miała zostać odbudowana komunistyczne władze postanowiły uczynić z niej centrum przemysłu ciężkiego. Ulokowano tam m.in. hutę. Na szczęście od 1990r. Warszawa zaczęła stawać się miastem coraz bardziej usługowym, a coraz mniej przemysłowym. Jest też ona najważniejszym centrum finansowo-bankowym w Polsce.
W Warszawie znajdują się 4 największe uczelnie w kraju. W całej Warszawie jest ich 62. Najważniejsze to: Uniwersytet Warszawski, Akademia Medyczna, Politechnika Warszawska oraz Szkoła Główna Handlowa. Ciekawostką jest, iż uczniowie wszystkich szczeblów stanowią ok. 30% populacji Warszawy.

Oczywiście Warszawa ma też swoje Problemy. Najważniejszym z nich jest bardzo słabo funkcjonująca komunikacja miejska i nieustanne korki na ulicach. Inne problemy Warszawy to zanieczyszczenie wody i powietrza oraz hałas.

Warszawa (w przeciwieństwie do Łodzi) posiada wiele zabytków. Najważniejsze z nich to Plac Zamkowy z Zamkiem Królewskim i Kolumną Zygmunta, Rynek Starego Miasta, Barbakan, Pałac w Wilanowie, Łazienki oraz cały Trakt Królewski. Jest tam również wiele zabytkowych kościołów i katedr. Oprócz tego Warszawa to ważne centrum kulturalne. Znajduje się tam 30 teatrów oraz wiele muzeów i galerii sztuki. W stolicy odbywają się też również koncerty światowych gwiazd.

Podoba się? Tak Nie
Sprawdzone hasła:

Czas czytania: 5 minut

Ciekawostki ze świata