profil

Wybierz przedmiot
Teksty 2
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Opis Dnia Zadusznegopoleca85%
Język polski

Udowodnij, że przytoczony fragment "Chłopów" ma charakter impresjonistyczny - opis Dnia Zadusznego.

Impresjonizm jest kierunkiem obecnym w malarstwie, rzeźbie i literaturze już od lat 70. XIX wieku. Jednakże, rozpoznanie go w dziełach literackich jest znacznie bardziej zawiłe niż ma to miejsce w przypadku dwóch poprzednich dziedzin sztuki. Aby...poleca85%
Religia

Dzień zaduszny

Ustanowienie przez kościół chrześcijańskiego Dnia Zadusznego nastąpiło dość późno, bo dopiero pod koniec X w. (jego rozpowszechnianie zaś w drugiej połowie wieku XI). W dawnych czasach obrzędy ku