profil

Udowodnij, że przytoczony fragment "Chłopów" ma charakter impresjonistyczny - opis Dnia Zadusznego.

poleca 85% 147 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Impresjonizm jest kierunkiem obecnym w malarstwie, rzeźbie i literaturze już od lat 70. XIX wieku. Jednakże, rozpoznanie go w dziełach literackich jest znacznie bardziej zawiłe niż ma to miejsce w przypadku dwóch poprzednich dziedzin sztuki. Aby przybliżyć nieco zasady, jakimi kierowali się artyści tworzący literackie dzieła impresjonistyczne, postaram się ukazać różne środki zastosowane przez W. S. Reymonta we fragmencie ?Chłopów?.
W analizowanym przeze mnie fragmencie ukazany jest specyficzny, żałobny nastrój panujący we wsi Lipce, związany z Dniem Zadusznym. Efekt ten uzyskany jest poprzez nagromadzenie różnych epitetów, np. ?ponury hymn?, ?bolesna cichość?, a także przymiotników i czasowników opisujących specyfikę owego dnia. Opis ten jest subiektywny - świat przedstawiony został przez pryzmat narratora, jego chwilowych odczuć i stosunku do wydarzeń. Przykładem na to mogę być ?żałosne, rozbolałe dźwięki? dzwonów, które przecież, nie zależnie od okazji, zawsze biją w ten sam sposób, ich tony się nie zmieniają. Narrator specjalnie obdarzył dźwięk dzwonów tak przygnębiającymi epitetami, by wzmocnić uczucia smutku i cierpienia obecnych we wsi w czasie Dnia Zadusznego. We fragmencie występuje także subiektywizacja krajobrazu, widoczna tutaj w opisie dnia, który jest ?szary, bezsłoneczny i martwy? ? już na samym początku autor nadaje ton, daje czytelnikowi wskazówki, jak ma odbierany być opis Dnia Zadusznego.
Reymont poświęcił wiele miejsca na utrwalenie świata przyrody. Najobszerniejszy jest opis ptaków, który został utrzymany w bardzo przygnębiającym tonie. Twórca niezwykle dynamicznie opisał ptasi lot nad wsią, szczegółowo zrelacjonował kolejne jego etapy, np.:
?? kołowały nad polami, opadały na lasy, wieszały się na nagich topolach, obsiadały lipy przy kościele?.?
Autor użył wielu porównań by wyrazić swoje odczucia, utrwalił je także dzięki synestezji: ?ogłuchłe powietrze? czy ?rozlewający się hymn? są tego przykładami. Narrator ukazuje również ulotność chwili, a dokonuje tego na przykład poprzez wspomnienie o żarzących się blado zorzach wschodnich czy unoszących się mgłach.
Pisarz kładzie ponadto nacisk na efekty dźwiękowe, podkreślając paralelizm nieprzerwanego bicia dzwonów i dźwięków, jakie wydaje przyroda. Autor potęguje te efekty poprzez liczne antropomorfizacje, mówiąc na przykład o ?jękach nocy jesiennej? czy ?wołających ponurym głosem pustych polach?.
Fragment zamknięty jest opisem zachowań chłopów i ich reakcji na to, co dzieje się w przyrodzie. Reymont podkreślił doniosłość dnia poprzez zwrócenie uwagi na liczbę wieśniaków, którzy schodzili się nawet z okolicznych wsi. Autor wielokrotnie i bardzo dobitnie podkreślił jak mocno Dzień Zaduszny wpływa na nastrój chłopów.
Uważam, iż analizowany przeze mnie fragment ?Chłopów? ma charakter wybitnie impresjonistyczny, gdyż na to właśnie wskazują środki stylistyczne w nim zastosowane. Jednym z dominujących środków jest psychizacja całego obrazu; smutek Reymonta wywołany jest prawdopodobnie przez specyfikę opisywanego przez niego Dnia Zadusznego. Ponadto, dodatkowym argumentem są pojawiające się we fragmencie licznie barwy i odcienie, które stanowią nieodłączny element impresjonistycznej twórczości.
Myślę, że przytoczone przeze mnie argumenty są wystarczające, by potwierdzić impresjonistyczny charakter tego fragmentu.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty

Teksty kultury