profil

Wybierz przedmiot
Teksty 7
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0

Omów społeczeństwo feudalnepoleca85%
Historia

Kształtowanie się systemu feudalnego

Społeczeństwo w średniowieczu dzieliło się na: - duchowieństwo - rycerstwo (urzędnicy) - mieszczanie - chłopi Postępująca w IX w. anarchia polityczna, wojny domowe i najazdy przyśpieszyły upowszechnienie kolejnych zależności. Słabsi...poleca85%
Historia

Od Bizancjum do Śreniowiecza

TEMAT 1 – ŹRÓDŁA PISANE DO DZIEJÓW ŚREDNIOWIECZA. 1) BIZANCJUM: PROKOPIUSZ Z CEZAREI – historyk, sekretarz, doradca bizantyjskiego wodza Belizariusza, któremu towarzyszył we wszystkich wyprawach. Jest autorem: HISTORII WOJEN, HISTORII...poleca85%
Historia

Kształtowanie się systemu feudalnego dawne imperium rzymskie, cesarstwo w niemczech (X-XI wiek) słowianie między VII a IXI

Rurykowiczów), Włodzimierz Wielki przyjął chrzest 988 od Bizancjum. 3. KSZTŁTOWANIE SIĘ SYSTEMU FEUDALNEGO Początki sysltmu feudalnego : @podział pracy: chłopi (uprawiający ziemię) i rycerze (opiekunowiepoleca85%
Historia

Kształtowanie się systemu feudalnego we wczesnośredniowiecznej Europie.

za normalną podstawę kontraktu feudalnego i nigdy nie stracono z oczy tej idei, bez względu na to, jak bardzo by się rozpowszechniła instytucja rycerza domowego oraz wasala, którego lenno stanowiłypoleca85%
Historia

Kształtowanie się systemu feudalnego

Początki systemu feudalnego : -podział pracy:chłopi(uprawiający ziemie) i rycerze(opiekunowie); -w monarchii karolińskiej wyodrębnia się grupa ludzi uprawiajacych ziemię należącą do innychpoleca85%
Historia

Kształtowanie się feudalizmu, początki państwa polskiego i słowiańskiego.

KSZTALTOWANIE SIE SYSTEMU FEUDALNEGO W EUROPIE 1. Feudalizm - ustrój spoleczno-polityczny, w którym dominowala wlasnosc ziemska, dajaca feudalom wladze nad chlopami, którzy utrzymywali ich ipoleca82%
Historia

Początki społeczeństwa feudalnego

inwestytury- senior wręczał wasalowi włócznię lub chorągiew-duchownemu pastorał lub pierścień - kształtowanie się grupy feudałów duchownych oraz świeckich, dziedzicznie dyskonujących dużymi majątkami