profil

Kształtowanie się systemu feudalnego

poleca 84% 102 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Początki systemu feudalnego:
-podział pracy:chłopi(uprawiający ziemie) i rycerze(opiekunowie);
-w monarchii karolińskiej wyodrębnia się grupa ludzi uprawiajacych ziemię należącą do innych.

FEUDALIZM-ustrój społeczno-polityczny oparty na charakterystycznym podziale własności ziemi na własnośc zwierzchnią i użytkową.

TERMINOLOGIA I ZWYCZAJE LENNE:
-leno(feudum)-ziemia nadana przez seniora wasalowi,przy zachowaniu zasady pozostawienia zwierzchności przy osobie nadającej ziemię;
-senior-feudał zobowiązany do opieki nad wasalem,który złożył mu hołd.Najstarszym seniorem był władca(suweren);
wasal-feudał składający hold seniorowi,zobowiązany do służby wojskowej na rzecz seniora(w wypadku duchowieństwa pomoc o innym charakterze);
-hołd-ceremoniał symbolizujący oddanie się wasala w opiekę seniorowi9składali go lennicy i rycerze będący na służbie seniora);
-inwestytura-symboliczne nadanie lenna(poprzez wręczenie np.pastorału,włóczni)wasalowi przez seniora,także nadawanie stanowisk kościelnych;
-immunitet-przywilej zwalniajacy feudala od powszechnie obowiązujących podatków oraz wyłączający ludnośc zamieszkałą w tych dobrach spod sądownictwa państwowego(immunitet miał więc charakter ekonomiczny i sądowy);
-komendacja-akt oddania się chłopa pod opiekę możnego.Chłop uprawiał ziemię należącą do pana,otrzymując w zamian ochronę przed innymi możnymi i zwolnienie ze służby wojskowej;
-renta feudalna-świadczenia chłopów na rzecz panów feudalnych:
-renta odrobkowa(pańszczyzna),
-renta naturalna(w produktach),
-renta pieniężna(czynsz).

Podoba się? Tak Nie
(0) Brak komentarzy
Typ pracy