profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Omów reformy Karola Xpoleca89%
Historia

Rewolucja lipcowa (II Republika, II Cesarstwo)

Rządy Karola X · Król Ultras przeciwnik konstytucji i liberalizmu · Uchwala ordonans przewidujący odszkodowania pieniężne dla emigrantów za utracone podczas rewolucji dobra ziemskie; na ten cel przeznacza specjalne podatki, budzi niezadowolenie...poleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Konstytucja

). Gwarantuje też prawa i określa obowiązki obywateli. Konstytuje obowiązujące w Polsce; - Konstytuja majowa (3 maja 1791r.) - Konstytucja marcowa (1921r.) - Konstytuja kwietniowa (20 kwietnia 1935r) - Konstytucja lipcowa (22 lipca 1952r.)poleca85%
Język polski

Ogólna charakterystyka romantyzmu

historyczne  Preromantyzm w Niemczech – niesprzyjająca sytuacja wewnętrzna  Grecja przeciw okupacji tureckiej (1821)  Powstanie dekabrystów w Rosji (1825)  Rewolucja lipcowa we Francji (1830)  Wojnapoleca85%
Historia

Wiek XIX - notatki

smierzające do budowy własnego państwa 1830.07.27 – rewolucja lipcowa we Francji 1830.08. – rewolucja belgijska (w październiku powstała niepodległa Belgia) 1848 – rewolucja lutowa (3-dniowe walki uliczne zpoleca85%
Historia

Francja w latach 1814-1849

bowiem powróciła dynastia rządząca Francją przed rewolucją . Po klęsce Napoleona w latach 1812-1814, został on zesłany na Elbę. Francja zawarła I pokój paryski, a senat podjął uchwałę o upadkupoleca85%
Historia

Ważniejsze wydarzenia lat 1815-1913

niepodległość niepodległość Serbia, Mołdawia i Wołoszczyzna autonomię 1830 - rewolucja lipcowa we Francji. Belgia proklamuje niepodległość 1830-1831 - powstanie listopadowe w Królestwie Polskim 1834